Martijn Neijenhuis

‘Ik wil agrarische ondernemers een stem geven richting overheden en waterschappen. Als DAW-regiocoördinator voor Groningen, Noord-Drenthe en Flevoland zie ik dat waterkwaliteit een thema is dat leeft. Denk aan nutriëntenuitspoeling en omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Het lijkt de goede kant op te gaan wat die twee onderwerpen betreft. Door de droge jaren zien we ook meer aandacht voor waterkwantiteit, zowel overlast als voldoende waterbeschikbaarheid. Door het nieuwe en strengere generieke beleid wil de boer graag met een adviseur aan de keukentafel kijken naar bodem- en watermaatregelen die bij zijn onderneming past. Ik overleg bijvoorbeeld met waterschappen, LTO Noord en de collectieven over projecten passend bij de gebiedsopgave en de boeren in het gebied.’