Suikerbiet in grond

Bodemadvies Groningen en Noord-Drenthe

Heb je een vraag over een specifieke plek op je perceel? Blijft bijvoorbeeld de gewasgroei achter of valt de opbrengst tegen? Heb je andere vragen over de bodem? Vraag dan hieronder een gratis bodemadvies aan bij het bodemteam bij jou in de regio.

Gratis bodemadvies aanvragen

Bodemteam Groningen en Noord-Drenthe

Binnen de bodemteams werken verschillende bodemadviseurs, met elk een eigen expertise, samen om het bodemadvies op het boerenerf te versterken. De oprichting van Regionale Bodemteams komt voort uit de behoefte om kwalitatief, onafhankelijk bodemadvies op toegankelijke wijze op het boerenerf te brengen. Doordat meerdere bodemadviseurs met verschillende expertises samenwerken, kun je een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven benaderen.

Bodemteambegeleider Groningen en Noord-Drenthe

Bodemteambegeleider Minou Hegge

mhegge@ltonoord.nl

Adviseurs beschikbaar voor gratis bodemadvies

Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

Ap van der Bas

DLV Advies
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Kringlooplandbouw, samenwerking akkerbouw-veehouderij, bemesting, weidegang en GLB

'Bodemadvies op basis van het hele plaatje. Breder dan alleen de bodem.'

Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

Remon te Velde

Delphy
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Precisielandbouw, data, bemesting, dalgronden en veenkoloniaal

'Vanuit eigen akkerbouwbedrijf bedreven met de uitdagingen en mogelijkheden van het telen van verschillende gewassen op zand- en dalgrond.'

Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

Michiel Meindertsma

DLV Advies
 • Actief in: Melkveehouderij
 • Specialisme: Ruwvoerteelt, bemesting, voedergewassen, bodem(vruchtbaarheid), grasklaverkruiden, watervoorziening en kringloopwijzer

'De bodem is de basis van een agrarisch bedrijf. Is die optimaal, dan gaat de rest vanzelf!'

Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

Frederick Roseboom

Delphy B.V.
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Gewaskennis en teeltbegeleiding

'In de afgelopen jaren als bedrijfsadviseur heb ik diverse bodemgerelateerde vraagstukken bij klanten behandeld.'

Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

Dirk Johan Feenstra

LTO Noord
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente en Melkveehouderij
 • Specialisme: Ontwater, afwater en bodemverdichting

'Veel oplossingen liggen in de bodem, waarbij wortels van de gewassen het verhaal vertellen. Aan de hand van een profielkuil wordt vaak al veel duidelijk, samen naar oplossingen zoeken helpt.'

Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

Roelof Naber

Delphy NO
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Bodem, bemesting, teelt, economie, groenbemesters en management

'Allround bodemkennis in de praktische zin van het woord.'

Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

Petra Rijkens

De Groene Vlieg
 • Actief in: Akkerbouw
 • Specialisme: Beheersing, aardappelmoeheid, vrijlevende alen en verschillende insecten

'Mijn naam is Petra Rijkens. Ik werk als adviseur in Noordoost Groningen.'

Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

Jaap Grezel

Delphy B.V.
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Gewasbescherming, bemesting en bodem

'Bodem is de basis, zowel in ons advieswerk dan wel op het eigen akkerbouwbedrijf. Hoe de bodem wordt benut is bepalend voor je werk.'

Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

Bert Huizinga

Delphy
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Bemesting in bouwplanverband, ondergrond, grootschalige bodemverbetering en hoogtekaarten

'Betrokken bij meerdere intensieve bodemverbeteringsprojecten op perceelniveau.'

Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

Harm de Boer

Delphy
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Bemesting, bodemstructuur en plantgezondheid

'Moet er een gewas goed groeien, dan is het essentieel dat de bodem goed voor elkaar is. Dat is een combinatie van factoren zoals structuur, bodemleven, bemesting enzovoorts.'

Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

Louw Hoekstra

Agroadvies en dienstverlening Hoekstra
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente, Melkveehouderij en Bollenteelt
 • Specialisme: Geïntegreerde landbouw en regeneratieve landbouw
Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

Sanne Graafstra

HLB
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Nematoden

'Een rendabele teelt met oog voor de bodem, dat is het uitgangspunt in mijn advisering op het gebied van nematoden, maar ook bemesting en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.'

Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

Conner Pelgrim

Pelgrim Agro
 • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
 • Specialisme: Bemesting, bodembeheer en gewasgezondheid

Luuk Heling

                      Adviseurs

                      Bodemadviseur Groningen en Noord-Drenthe

                      Leo Bil

                      Bloeiend Boerenland
                      • Actief in: Akkerbouw en Vollegrondsgroente
                      • Specialisme: Bodem, bemesting, graskruiden en biodiversiteit

                      'Brede praktische kennis en ruime ervaring in het optimaliseren van de bodemvoor een optimaal functionerend bodemleven. De bodem is de basis onder alle teelten en voorwaarde voor een goede biodiversiteit.'

                      Groepsbijeenkomsten

                      Ben je boer en/of tuinder, studiegroepbegeleider of adviseur en organiseer je binnenkort een bijeenkomst over duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie? Huur dan een van onze bodemadviseurs in voor een groepsbijeenkomst! In het smoelenboek kun je zien welke bodemadviseur welke expertise heeft en eventueel een voorkeur doorgeven. Benieuwd naar de mogelijkheden of andere vragen? Neem contact met ons op via info@daw-bodem.nl.

                      DAW Kennisprogramma

                      Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Neem contact met ons op. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.

                      Gerelateerde regiocoördinatoren