landschap met lucht, weiland en water
Aanmelden mogelijk

Landbouwportaal Noord-Holland

Via het Landbouwportaal Noord-Holland kun je snel en eenvoudig informatie vinden over maatregelen en subsidies rond het verminderen van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, een gezondere bodem en betere oevers. Dit geldt voor het werkgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Onafhankelijk advies

Landbouwportaal Noord-Holland richt zich op vijf thema’s: Erfafspoeling mineralen en nutriënten, Duurzaam bodembeheer, Gewasbeschermingsmiddelen, Perceel- en oeverinrichting & beheer en Voldoende zoetwater. Daarnaast kun je je aanmelden voor ondersteuning via een Ondernemerscoach. Voor ieder thema zijn onafhankelijke coaches beschikbaar, waarmee je kosteloos een vrijblijvend adviesgesprek kunt aanvragen. Op basis van het advies bepaal je of je een maatregel wilt uitvoeren. Voor een groot aantal maatregelen is subsidie beschikbaar.

Landbouwportaal Noord-Holland

Gerelateerde demobedrijven

Gerelateerde regiocoördinatoren