Lydia Wijbenga

‘De water- en bodemopgave is groot, maar het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft alles in huis om boeren, tuinders en telers te helpen om daaraan te werken. Ik ben heel enthousiast over de middelen die het DAW in huis heeft om mij als regio-coördinator te helpen bij mijn werk. De DAW Waterkaravaan heb ik als een parel in mijn broekzak voor de komende periode: als een vooruitstrevende ondernemer z’n bedrijfsaanpak wil tonen en partners en andere ondernemers kan inspireren is met elkaar op het bedrijf kijken zo’n goede manier. Ik zie het vooral als mijn taak om partijen te verbinden die boeren, tuinders en telers kunnen helpen bij het behalen van de opgave. Hoe maken we het aantrekkelijk voor boeren en tuinders om met ons mee te doen? Agrarische partners in het veld helpen het DAW daarmee.’