Landschap Zuid-Holland

Hoe we het nu doen, is 100% beter’, aldus akkerbouwer Jelle Knibbe over advies erfafspoelingscoach Landbouwportaal Rijnland

Van een collega horen wat hij heeft gedaan om een bijdrage te leveren aan een betere bodem- en waterkwaliteit. En met eigen ogen zien wat dat in de dagelijkse praktijk op een boerenbedrijf oplevert. In een uurtje tijd en onder het genot van een kopje koffie. Dat is kort samengevat het doel van de koffiemomenten die de komende maanden worden georganiseerd bij verschillende boeren en tuinders die gebruik maakten van Landbouwportaal Rijnland.

Halverwege juni kwamen zo’n tien akkerbouwers en melkveehouders langs op het akkerbouwbedrijf van Enno en Jelle Knibbe in Hazerswoude-Dorp. Op de vraag hoe Jelle in contact kwam met Landbouwportaal zegt hij ‘Ik had er wel over gehoord maar was er nog niet aan toegekomen om me erin te verdiepen. Tot in november vorig jaar. We waren nog druk spruiten aan het plukken op het land en ineens stond er iemand met een bezem op het erf. Dat was Ad Schoutens, erfcoach van het landbouwportaal.’

Bezem

Ad vult aan: ‘Ja dat is een van de dingen die we doen als coach. We combineren ingeplande adviesbezoeken met een bezoek aan de collega’s en/of buren van deelnemers. We komen bij deze onverwachte bezoekjes niet met lege handen. We nemen een bezem mee om de aandacht te vestigen op de mogelijkheden van Landbouwportaal Rijnland.’

Afspraak

Het moment kwam niet goed uit. Maar bracht wel het balletje aan het rollen. Want Jelle meldde zich aan via de website van Landbouwportaal Rijnland er werd een afspraak ingepland door Ad. Tijdens dat bezoek liepen ze een rondje over het bedrijf en wees Ad Jelle op verbetermogelijkheden op het erf. Het advies was om een vaste mestopslag met betonplaten aan te leggen met de mogelijkheid om vocht op te vangen.

Tips en adviezen

Jelle: ‘Kijk, we hadden zelf wat ideeën qua mestopslag. Zoals we dat tot nu toe deden was niet optimaal. Met de tips en adviezen van Ad konden we het meteen realiseren. En de maatregel bleek ook voor subsidie in aanmerking te komen. Door Ad werden we bovendien gewezen op de andere thema’s van het portaal en hebben we een afspraak gemaakt met een bodemcoach. We hebben op zijn advies een machine aangeschaft om groenbemesters onder te werken zonder gebruik te maken van chemie.’

Na afloop laten enkele collega’s weten dat ze door de ervaring van Jelle en Enno anders naar het portaal zijn gaan kijken. Projectleider Inge van Paassen van het landbouwportaal: ‘Er is soms sprake van koudwatervrees. Maar de coaches zijn onafhankelijke deskundigen op hun thema die met jou als ondernemer meedenken. Gebruik ze daarom als klankbord bij de keuzes die jij op je eigen bedrijf maakt. Maak er daarom gebruik van!’ Jelle beaamt dit volmondig, ‘Hoe we ‘t nu doen is 100% beter.’

Gerelateerde advies & subsidies

Gerelateerde regiocoördinatoren