Landschap Zuid-Holland

Landbouwportaal Rijnland

Via het Landbouwportaal Rijnland kun je snel en eenvoudig informatie vinden over maatregelen en subsidies over het verminderen van erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, gewasbescherming en perceel- en oeverinrichting. Dit geldt in het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Onafhankelijk advies

Landbouwportaal Rijnland richt zich op vier thema’s: Erfafspoeling mineralen en nutriënten, Duurzaam bodembeheer, Gewasbeschermingsmiddelen en Perceel- en oeverinrichting & beheer. Voor ieder thema zijn onafhankelijke coaches beschikbaar, waarbij je kosteloos een vrijblijvend een adviesgesprek kunt aanvragen. Op basis van het advies bepaal je of je een maatregel wilt uitvoeren. Voor een groot aantal maatregelen is subsidie beschikbaar.

Meer informatie over Landbouwportaal Rijnland Vraag vrijblijvend advies aan

Gerelateerde regiocoördinatoren