Landschap Zuid-Holland

Al tachtig coachbezoeken via Landbouwportaal Rijnland

Ruim 80 boeren en tuinders kregen het afgelopen half jaar een coach van Landbouwportaal Rijnland op bezoek. Dat worden er 250 als het ligt aan projectleiders Inge van Paassen (LTO Noord) en Maaike van Weering (Hoogheemraadschap van Rijnland). Voornaamste doel: de Rijnlandse boer en tuinder helpen bij het nemen van de juiste bodem- en watermaatregelen. Lees hieronder hun gesprek: 

Inge van Paassen, projectleider LTO Noord: ‘Wij zijn allebei betrokken bij Landbouwportaal Rijnland sinds de start in januari 2022. En we krijgen tot nu toe positieve berichten van agrariërs en tuinders op de coachbezoeken.’

Maaike van Weering (Hoogheemraadschap van Rijnland): ‘De onafhankelijke coaches hebben specialistische kennis in huis. Zij geven boeren en tuinders tips voor toekomstbestendige bedrijfsvoering. Ook adviseren de coaches over welke maatregelen, groot of klein, een verduurzamend effect hebben. Zo’n adviesgesprek vindt plaats op het erf en vraag je aan via de website van het Landbouwportaal Rijnland. Dat is helemaal kosteloos. Ook goed om te weten, elke coach is gespecialiseerd in een thema waarop het Landbouwportaal subsidie verstrekt. De thema’s zijn: erfafspoeling mineralen en nutriënten, duurzaam bodembeheer, gewasbeschermingsmiddelen en perceel- en oeverinrichting & beheer.’

Inge: ‘De coaches hebben ook onderling contact. Handig, want zo kan een agrarische ondernemer over meerdere thema’s tegelijk advies krijgen. Op die manier kan de boer in één keer op meerdere gebieden de juiste maatregelen nemen.’

Maaike: ‘De maatregelenlijst op het Landbouwportaal komt voort uit de DAW-bootlijst voor verduurzaming en bedrijfsoptimalisatie. Deze maatregelen dragen bovendien bij aan het verbeteren van water- en bodemkwaliteit. Een win-win situatie dus. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van precisie onkruidbestrijdings- en toepassingstechnieken. Of herinrichting van het erf voor het bovenwettelijk tegengaan erfafspoeling en nutriënten. Vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland is subsidie beschikbaar voor een groot aantal maatregelen.’

Inge: ‘De boer of tuinder blijft altijd zelf aan zet. De coach laat de mogelijkheden zien en adviseert over de slimste aanpak en subsidiering. En niet alle maatregelen kosten geld, sommige zaken zijn eenvoudig uit te voeren.’

Maaike: ‘Agrariërs hebben natuurlijk al enorm veel kennis. Toch horen wij regelmatig terug dat zij goede tips en adviezen hebben gekregen, waar ze profijt van hebben. Toekomstbestendige bedrijfsvoering is een actueel thema onder agrariërs. Zeker met de Kaderrichtlijn Water 2027, aanscherpingen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vanaf 2030 en het nieuwe GLB vanaf 2023.’

Inge: ‘Het is leuk om te vertellen dat Rijnlandse boeren en tuinders al maatregelen nemen: bijvoorbeeld het aanpassen van het erf om uitspoeling te verminderen en het gebruik van een ecoploeg voor een gezondere bodem.’

Maaike: ‘En soms blijft het in eerste instantie bij een adviesgesprek en dat is ook goed. Bewustwording creëren en meedenken met de ondernemer over duurzaam en waterbewust ondernemen is een goede stap.’

Inge: ‘Het is een vrijblijvend gesprek met iemand die met frisse ogen naar je bedrijf kijkt en verbeterpunten meegeeft.’

Maaike: ‘Kortom, zeg het voort! Aanmelden is vrijblijvend en kosteloos. Haal ook kennis op het erf en verken de mogelijkheden. Samen aan de slag voor een goede bodem en waterkwaliteit!’

Meer informatie

Wil je als Rijnlandse agrariër ook met een coach nagaan welke mogelijkheden er zijn voor je bedrijf? Meld je dan aan via www.landbouwportaalrijnland.nl.