DAW Krimpenerwaard & Schieland
Aanmelden mogelijk

Tien jaar praktijkervaring in DAW Krimpenerwaard & Schieland

Als melkveehouder of akkerbouwer zo goed mogelijk de nutriënten benutten op de percelen, zo weinig mogelijk ervan verliezen naar het oppervlaktewater en ook het bedrijfsresultaat verbeteren. Daar draait het om in het project DAW Krimpenerwaard & Schieland.

DAW Krimpenerwaard & Schieland kan inmiddels op ruim tien jaar praktijkervaring leunen. Samen met melkveehouders en akkerbouwers wordt hier gewerkt aan concrete maatregelen die in te passen zijn in de bestaande bedrijfsvoering om de waterkwaliteit te verbeteren.

Dit wordt gedaan met studiegroepen van melkveehouders en akkerbouwers, voorlichtingsbijeenkomsten en praktijkbezoeken. Ook worden voor het verminderen van erfemissies en natuurvriendelijk baggeren en slootschonen individuele bedrijfsplannen opgezet samen met adviseurs. De opgedane praktijkervaring wordt gebruikt om nog meer melkveehouders en akkerbouwers in de Krimpenerwaard te motiveren om aan de slag te gaan met maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Samenwerken in studiegroepen

Het samenwerken in studiegroepen is een belangrijke sleutel van het jarenlange succes van dit project. ‘Je neemt van je collega’s het meeste aan’, aldus een deelnemer. ‘We wisselen kennis uit en proberen maatregelen samen uit, waardoor we van en met elkaar leren. Een mix van verschillende boeren in de studiegroepen helpt hierbij.’

Binnen het project zetten we in op kansrijke maatregelen die praktisch toepasbaar zijn in een goede bedrijfseconomische agrarische landbouwpraktijk en bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit in de Krimpenerwaard:

  • Kringlopen optimaliseren (inclusief duurzaam graslandbeheer, graswinning, weidegang en bemesting)
  • Verminderen erfemissie
  • Natuurvriendelijk baggeren en slootschonen
  • Het ontwikkelen van onderwaterdrainage

Achtergrond project

Aantal deelnemers: 195

Initiatiefnemers: Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, LTO Noord en AVN Weidehof

Betrokken partners: PPP Agro Advies, Gebiedscollectief Krimpenerwaard

Gerelateerde regiocoördinatoren