Mensen op gemaaid veen perceel Krimpenerwaard

‘Van elkaar leren werkt het meest motiverend’

Wist je dat maar liefst 60 procent van het Krimpenerwaardgebied beheerd wordt door deelnemers aan het DAW-project in Krimpenerwaard & Schieland? Voor de vertegenwoordigers van het ministerie van LNV, I en W, Unie van Waterschappen, hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en LTO die een veldbezoek brachten aan projectdeelnemer Leo Kool in Stolwijk was dit nieuw. De aanwezigen ontdekten ook dat die grote deelname positief uitpakt voor het gebied: in tien jaar tijd namen de deelnemers effectieve maatregelen met een gunstig effect op waterkwaliteit als gevolg. Maar er zijn ook zorgen.

Biodiversiteit onder de boeren

Volgens Kool is deelname in studiegroepen heel effectief: ‘Je neemt van je collega’s het meeste aan. We wisselen kennis uit en proberen maatregelen samen uit, waardoor we van en met elkaar leren. Een mix van verschillende boeren in de studiegroepen helpt hierbij.’ En niet zonder resultaat: in 10 jaar tijd zijn grote stappen genomen en is aangetoond dat onder andere een betere benutting van nutriënten, goed kuilmanagement en een schoon erf een gunstig effect hebben op de waterkwaliteit.

Amerikaanse rivierkreeft

Ondanks de grote stappen die al gemaakt zijn, komen steeds nieuwe uitdagingen om de hoek kijken. De derogatie die eraf is, de verhoging van de waterpeil, maar ook exoten. Naast de welbekende muskusrat is de Amerikaanse rivierkreeft in grote getalen het gebied in getrokken. ‘En dat zorgt voor serieuze problemen’, aldus Kool. ‘Ze vernietigen de slootecologie met als gevolg dat slootkanten instorten en de waterkwaliteit, waar we veel aan verbeterd hebben, ontzettend achteruitgaat. Met een pilot in samenwerking met het waterschap hopen we hiervoor een oplossing te vinden.’

Verandering kost geld en tijd

Een andere maatregel die Kool neemt op zijn bedrijf is peilgestuurde onderwaterdrainage. ‘Een grote investering waarbij het lang duurt voordat je resultaat ziet. En dat resultaat is vaak niet direct voor het bedrijf zelf, maar dient maatschappelijke opgaven’, aldus Kool. ‘Daarnaast merk ik dat vergeten wordt dat verandering stapsgewijs gaat. Wat je het ene jaar veranderd in je bedrijfsmanagement, voer je het volgende jaar pas aan de koeien. Je merkt dus een jaar later pas wat voor een effect dit heeft.’

Aangename verrassing

Een aangename verrassing voor de aanwezigen tijdens het veldbezoek. Het project DAW Krimpenerwaard & Schieland kent 80 deelnemende boeren in studiegroepen, die samen maar liefst 60% van het Krimpenerwaardgebied beheren. ‘Zij werken samen al 10 jaar aan voldoende schoon, gezond, zoet water met een goede ecologie en een watersysteem dat een duurzame vitale landbouw op veengrond mogelijk maakt in ons mooie unieke platteland’, aldus projectleider Aart de Zeeuw.

Gerelateerde regiocoördinatoren