Friese akkerbouwer pakt erfafspoeling aan

Albert en Reinder Hogenhout investeerden via het project ‘Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân’ in een was- en spoelplaats met zuiveringssysteem om erfafspoeling tegen te gaan. Het project is op initiatief van akkerbouwers in het leven geroepen en er doen nu negentig akkerbouwers mee.

Albert Hogenhout (59) en zijn zoon Reinder (24) hebben een akkerbouwbedrijf in het Friese Kimswerd. Op 100 hectare landbouwgrond telen zij tafelaardappelen, wintertarwe, suikerbieten, zaaiuien en winterwortelen.

‘Drie jaar geleden hebben we het bedrijf van onze buurman overgenomen en groeiden wij van 50 naar 100 hectare landbouwgrond. Daardoor hebben we nu een vast bouwplan en telen we alles op eigen land. Dat geeft rust en stabiliteit voor de toekomst’, legt Albert Hogenhout uit.

Emissie naar nul

Naast het akkerbouwbedrijf runnen de ondernemers een handelsonderneming onder de naam Agro-Servo. ‘Wij verkopen gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en meststoffen.’ Het bedrijf heeft een vaste medewerker in dienst.

Drie jaar geleden kwam het project ‘Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân’ op hun pad. ‘Een mooi project. Vanuit onze handelsonderneming zitten we boven op de wet- en regelgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen en weten we dat de akkerbouwsector aan de slag moet met het reduceren van erfafspoeling naar het oppervlaktewater. In 2030 moet de emissie nul zijn’, zegt de ondernemer. ‘Daarnaast hebben we zelf ervaren wat afspoeling van reststromen naar je land doet. Dat geeft onbewust veel schade aan je gewassen. We wilden hier al werk van maken, maar door een informatiebijeenkomst van ‘Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân’ en de mogelijkheden hierin werden we getriggerd om hier versneld mee aan de slag te gaan’, blikt Hogenhout terug.

De twee ondernemers hadden al plannen om hun erf te vergroten. Daar paste een nieuwe was- en spoelplaats voor de mechanisatie goed in. Ze kozen voor een was- en spoelplaats met Phytobac: een volautomatisch zuiveringssysteem waarbij de reststromen van de gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier worden verwerkt.

Was- en spoelplaats

‘Deze worden volledig afgebroken. Je hebt er geen werk van’, legt de ondernemer uit. De was- en spoelplaats is voorzien van een bufferput van 10 kuub. ‘Daarin zit een pompsys-teem. De reststromen worden zo afgevoerd naar de Phytobac’, legt Hogenhout uit. De kunststof bak in dit systeem is gevuld met grind, zand en stro. Dit mengsel bevat volgens de ontwikkelaars bodemleven dat al gewend is aan de gewasbeschermingsmiddelen en breken de reststromen dan ook op een biologische manier af.’

Dankzij hun deelname aan het project ‘Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân’ konden de ondernemers deze investering snel en probleemloos realiseren. Projectleider Tjeerd Hoekstra van LTO Noord hielp hen op weg. ‘We hadden goed voor ogen waar wij in wilden investeren, maar zo’n vergunningstraject en subsidieaanvraag kosten veel tijd. Voldoet ons plan aan de norm? Zijn we zaken vergeten? Liggen er nog meer mogelijkheden? Welke subsidiestromen kunnen wij benutten? Tjeerd begeleidde ons. Op die manier hebben we het maximale eruit kunnen halen’, weet Hogenhout.

Schoon oppervlaktewater

Het project ‘Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân’ is op initiatief van akkerbouwers in het leven geroepen. Er doen nu negentig akkerbouwers mee. De aanleiding was het gelijknamige succesvolle project in de melkveehouderij. In ‘Schoon Erf, Schoon Water’ maken boeren een erfplan om emissie tegen te gaan. In het akkerbouwproject werken LTO Noord, Agrarische Jongeren Friesland, de Nederlandse Akkerbouw Vereniging, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân samen. Het project wordt onder de vlag van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer uitgevoerd. Deelnemende agrariërs krijgen subsidie voor de realisatie van bijvoorbeeld een was-, spoel- of vulplaats.

Bron: Sandra Kuiper/Nieuwe Oogst

Foto: Niels de Vries

Ga naar 'DAW Noord-Nederland'

Gerelateerd nieuws