melkveehouder Romke Kooistra en projectleider Sjoerd van der Meulen in het kader van project schoon erf schoon water

“Advies helpt om het goed te doen’

Ze waren al deelnemer aan het project ‘Schoon Erf, Schoon Water Melkveehouderij Friesland’ dat eerder dit jaar eindigde maar met de plannen voor renovatie van de stal en het erf kon melkveehouder Romke Kooistra wel wat extra aanvullend advies gebruiken. Romke melkt in maatschap met zijn ouders Jelle en Griet 70 koeien. Daarnaast heeft het bedrijf 50 stuks jongvee op 55 hectare land waarvan 30 hectare huiskavel.

Plannen

‘Een schoon erf is vooral een kwestie van bijhouden, we hebben het best goed voor elkaar. Maar met de plannen voor een nieuwe melkput, een aanbouw aan de stal voor extra ruimte voor de koeien ga je toch nog een keer langs de bestaande situatie. De kuilplaten lopen nu bijvoorbeeld naar de verkeerde kant af. Als we dan toch aan de gang gaan, kunnen we dat meenemen in de plannen. Dan is het mooi dat je daar advies over krijgt hoe je dat het beste kunt aanpakken.’

Geprikkeld

Hij kreeg nuttige tips van adviseur Janke Kloosterman over de kuilplaten. ‘Ik ben niet zo van de techniek en van putjes en buizen. Voorsorteren op een mogelijke natte kuil met een absorberende onderlaag met stro als oplossing tegen een natte kuil vind ik bijvoorbeeld heel goed werkbaar. Maar ik werd toch geprikkeld door het advies voor wat betreft de kuilplaten en een sleufsilo. Zodra er grond vrij komt van het stal uitgraven kunnen wij aan de slag met het opnieuw leggen van de kuilplaten. Zodat ze afwateren naar voren.’

Doel

‘Boeren helpen met het realiseren van een schoon erf en duidelijk maken wat wel mag en wat niet mag qua erfafspoeling, is eigenlijk kort samengevat het doel van ‘schoonboerenerf’. Het is een landelijk project dat regionaal wordt uitgevoerd’ zo zegt projectleider Sjoerd van der Meulen van LTO Noord.

Hij vervolgt: ‘Het gaat om praktisch advies op een boerenerf om erfafspoeling tegen te gaan. En waar van toepassing wijzen we ook op subsidiemogelijkheden.’ Kooistra vindt het wel jammer dat dat in Friesland niet het geval is. ‘Het stimuleert natuurlijk wel, even een financieel zetje in de rug’, zegt hij glimlachend.

Gerelateerde demobedrijven

Gerelateerd nieuws