DAW Demobedrijf

Derk Gesink

'Spagaat tussen ideologie en economie'

NaamDerk en Marjoke Gesink
BedrijfsnaamMaatschap D Gesink en MJ Gesink van der Wel
WoonplaatsMensingeweer (Groningen)
Werkt aanaf- en uitspoeling verminderen, bodem verbeteren, bodemverdichting opheffen, waterbeschikbaarheid verbeteren
Dierengeen
Overig65 ha pootaardappelen, 18 ha suikerbieten 20ha wintergerst en 20 zaaiuien, 27ha wintertarwe, 2ha haver en 10 gele erwten voor de GLB
ThemaGewasbescherming
WaterschapNoorderzijlvest
GrondsoortKlei, Zand
SectorAkkerbouw / Vollegrondsgroente
Neem contact op

‘It runs in the family’ zeggen ze dan: innoveren is vanzelfsprekend voor de akkerbouwfamilie Gesink uit Groningen. Waar vader Henk in de jaren ’70 inzette op brede voorbanden om bodemverdichting tegen te gaan, zoekt zoon Derk met zijn vrouw Marjoke vooral naar manieren om te telen met zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen. Het wringt tussen economie en ideologie: ‘We moeten gewassen telen die verkoopbaar blijven, maar tegelijkertijd dragen we zorg voor een gezonde omgeving. Die spagaat willen we delen.’

Minder gewasbeschermingsmiddelen door precisie of met de machine?

Derk Gesink was één van de eerste akkerbouwers met een gps op de trekker. Vervolgens volgde een kunstmeststrooier op gps en een veldspuit met secties. Met een drone maakte Derk tien jaar geleden al scans van zijn percelen zodat hij gewasbeschermingsmiddelen (gwbg) zo precies mogelijk kon inzetten. ‘Drie jaar geleden concludeerde ik dat ik met nog meer precisie maar een paar procent aan gwbg zou verminderen en ben ik mij meer gaan focussen op mechanische onkruidbestrijding.’

De buurman, een biologisch akkerbouwer, inspireerde hem met een cameragestuurde schoffel en precisie wiedeg. Die zet Derk tot grote tevredenheid in. Tegelijkertijd vindt hij ook: ‘Gewasbeschermingsmiddelen blijven nodig, want het wiedeggen en schoffelen alleen is niet voldoende om onze percelen schoon te krijgen’.

Middelen verdwijnen het snelst in uien

Derk en Marjoke hoeven het niet per se zoals iedereen te doen: ‘Je moet meebewegen met de tijd. Er wordt gevraagd om minder middelen, dus dan proberen wij graag iets nieuws uit om daarnaar toe te werken’. Daarbij focussen ze zich vooral op de uienteelt, waar ze merken dat de gewasbeschermingsmiddelen het snelst verdwijnen. In samenwerking met de loonwerker combineert Derk dit jaar het schoffelen en wiedeggen met een spotsprayer uit. Mechanische onkruidbestrijding combineren met chemische gewasbescherming. ‘Een spotsprayer spuit dankzij camerasoftware alleen daar waar het onkruid zich bevindt. Je vermindert de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen met als doel is de teelt in stand houden’.

Derk demonstreert de spotsprayer

De spotsprayer is door Derk in de zomer van 2024 ingezet in de uien. Met de spotsprayer kan Derk slim gewasbeschermingsmiddelen besparen. Hij combineerde de chemische onkruidbestrijding met mechanische onkruidbestrijding: er is al vollevelds gespoten en geschoffeld op dit perceel; de spotsprayer zet Derk in voor de laatste onkruidjes in de rij. ‘Zo kan dit onkruid de ui niet meer overwoekeren’.

De spotsprayer registreert met camera’s  het gewas. Wanneer hij onkruid decteert spuit de spotsprayer het plekje van 4 bij 6 centimeter groot. De spotsprayer spuit dus heel selectief het onkruid in het veld en laat de rest staan.

Een tweede proef is het telen van een meeldauwresistent uienras. Hierover later meer.

Bewust van verzilting

Derk teelt op lichte zavelgrond. ‘Slemp- en verdichtingsgevoelig’. Uit metingen van Acacia Water bleek dat er op anderhalve meter diepte ook sprake is van verzilting. Derk: ‘Dat had ik niet verwacht en kan in de toekomst een probleem gaan worden. Nu ik het weet, kan ik mij voorbereiden daar iets aan te doen.’ Ook druppelirrigatie eventueel in combinatie met voedingsstoffen (fertigatie) heeft de aandacht van Derk. Opvangen van water combineerden Derk en Marjoke in 2018 met de bouw van een nieuwe schuur met ondergrondse opslag van regenwater.  ‘Niemand kan alles tegelijkertijd, maar inspiratie opdoen kan altijd. We willen graag ideeën uitwisselen met anderen.’

Gerelateerde activiteiten

Woensdag 26 juni 2024 - 16.00 - 21.00
Spotsprayer aan het werk zien en mechanische onkruidbestrijding in de uien met een wiedeg
Vrijdag 26 juli 2024 - 11:00
Alles over fertigatie, verzilting en luizengaas in pootgoed tijdens excursie bij Landbouwbedrijf Van ’t Hof