Gewas zomer Living Lab Schouwen-Duiveland

DAW en verzilting

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ondersteunt  – samen met diverse partners – boeren en tuinders die een bijdrage leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van economisch sterke en duurzame landbouwbedrijven. Ook op het gebied van (de aanpak van) verzilting.

Wat is verzilting?

De toename van het zoutgehate in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater noemen we verzilting. Aan de kust van Nederland komt brak grondwater aan het oppervlak, dit kwel komt door de bodem in het grond- en oppervlaktewater terecht. Dat leidt tot verminderde vruchtbaarheid. Vanwege klimaatverandering, zal de zeespiegel stijgen waardoor er meer druk vanaf de zee op het grondwater komt. Daardoor zal verzilting in de kuststreken steeds verder toenemen.

Het DAW vindt het belangrijk dat boeren en tuinders zich hier bewust van zijn en hierop anticiperen. Dat kan onder meer door zelf verzilting te meten en maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor zouttolerante gewassen. Of leren zoet water in de bodem beter vast te houden.

Gerelateerde activiteiten

Vrijdag 26 juli 2024 - 11:00
Alles over fertigatie, verzilting en luizengaas in pootgoed tijdens excursie bij Landbouwbedrijf Van ’t Hof