DAW Demobedrijf

Teunike en Filip van ’t Hof

Bodem gezond houden

NaamTeunike en Filip van 't Hof
BedrijfsnaamLandbouwbedrijf Van 't Hof
WoonplaatsStavenisse (Zeeland)
Werkt aanWaterbeschikbaarheid verbeteren, bodem verbeteren
Dierengeen
Overigdruppelirrigatie via FT Equipment en Irrigation
ThemaVerdroging & vernatting
WaterschapScheldestromen
GrondsoortKlei
SectorAkkerbouw / Vollegrondsgroente
Neem contact op

Jonge ondernemers Filip en Teunike werken dagelijks aan het weerbaar en onafhankelijk maken van hun akkerbouwbedrijf. De bodem centraal en minder kunstmest- en middelengebruik is daarbij het uitgangspunt. ‘Een goed kwaliteit gewas begint met een gezonde sterke bodem waarbij de nutriënten in de bovenste laag zitten. Daar kan de plant het meest mee.’ Filip neemt meerdere maatregelen, zoals het vlakliggen van percelen, niet-kerende grondbewerking en het jaarlijks toevoegen van organische stof door compost en vaste mest om de bodem sterker te maken. In 2018 zijn de ondernemers begonnen met druppelirrigatie met het oog op langere en drogere perioden en toenemende verzilting in Zeeland.

Vlakliggen: begin bij de basis

Filip egaliseert waar mogelijk zijn percelen. ‘Dit is de eerste maatregel die ik neem voor alle andere maatregelen. Ik voorkom daarmee dat regen naar het laagste gedeelte van het perceel gaat en dat water blijft liggen. Zo verlies je namelijk stikstof’. Om de organische stof in de bodem op peil te houden, voeren Filip en Teunike compost en vaste mest aan. ‘Met resultaat, onze bodem wordt niet uitgeput laten grondmonsters zien’. Door het land jaarrond groen te houden, is er meer bodemleven. ‘Bij het inzaaien van een nieuw gewas in het voorjaar heb ik al een gezonde bodem vol leven. De plant profiteert direct van de voeding die ik in de bodem houdt door een groenbemester in te zaaien.’ Daarom ploegt Filip ook niet meer, al zorgt dat voor meer uitdagingen qua onkruid. ‘Er zijn meer bewerkingen en meer machines nodig.’ Door bovenstaande maatregelen gebruikt Filip inmiddels 25%minder kunstmest ten opzichte van 6 jaar terug.

Door druppelirrigatie beter kwaliteit gewas

Druppelen om de kwaliteit van de pootaardappelen te verbeteren, dat was zes jaar geleden de reden voor Teunike om met druppelirrigatie te beginnen. ‘Toen was er nog weinig ervaring en kennis met irrigatie, we hebben veel leergeld betaald. Maar met de warme zomers vanaf 2018 wisten we ook dat we op de goede weg zaten. We oogstten meer en van betere kwaliteit door druppelirrigatie.’ Teunike en Filip voeren verschillende proeven uit met druppelslangen, zoals fertigatie en peilgestuurde drainage. Wil jij leren van hun ervaring? Kom dan naar één van de activiteiten op dit DAW demobedrijf.

Ontziltingssysteem

Teunike en Filip proberen graag nieuwe systemen uit, zoals het ontziltingssysteem dat dit jaar op hun erf staat. Met dit systeem wordt het oppervlaktewater ontzilt waardoor er een zoetwaterstroom overblijft met een betere kwaliteit. Hierdoor vergroten ze hun waterbeschikbaarheid voor irrigatie met de juiste kwaliteit.

Gerelateerde activiteiten

Vrijdag 26 juli 2024 - 11:00
Alles over fertigatie, verzilting en luizengaas in pootgoed tijdens excursie bij Landbouwbedrijf Van ’t Hof

Gerelateerde maatregelen

Gerelateerde demobedrijven