Deelnemers van het Praktijknetwerk duurzame Snijmaisteelt Veenweide Fryslân gingen op bezoek bij bij één van de machinefabrikanten op dit terrein: Lemken in Alpen, Duitsland.

Mechanische onkruidbestrijding: ‘Denken als een akkerbouwer’

Mechanische onkruidbestrijding bij de teelt van mais in het Friese veenweidegebied levert een flinke uitdaging op. Qua weer, qua timing én de juiste machines. Met nog een jaar voor de boeg gingen de deelnemers van het Praktijknetwerk duurzame Snijmaisteelt Veenweide Fryslân (PSV), een project vanuit het innovatieteam Veenweide Fryslân, daarom met Christoffel den Herder, dé deskundige op het gebied van mechanische onkruidbestrijding, een kijkje nemen bij één van de machinefabrikanten op dit terrein: Lemken in Alpen, Duitsland.

Zo’n 20 geïnteresseerden gingen mee met deze excursie met de waterkaravaan. Deze bus wordt ingezet om boeren en bestuurders met elkaar in verbinding te brengen rond het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit en zo bij te dragen aan de doelen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het was dan ook een gemêleerd gezelschap dat op 22 november instapte in Lemmer: deelnemers van het praktijknetwerk; veehouders en loonwerkers, enkele leden van de klankbordgroep snijmais Feangreide, een programmateamlid Feangreide en LTO Noord-medewerkers.

Minder gewasbeschermingsmiddelen

Dirk Johan Feenstra, projectleider PSV bij LTO Noord over het waarom van deze excursie: ‘In ons praktijknetwerk zoeken we op 4 locaties in Friesland (It Heidenskip, Haskerdijken, Rotsterhaule en Vegelinsoord) met 4 melkveehouders en 3 loonwerkers naar manieren om snijmaisteelt op veen te verduurzamen. Doel is oplossingen vinden die breed uitrolbaar zijn. Dat doen we op 4 demovelden met stroken met verschillende ondiepe grondbewerkingen, verschillende manieren van mechanische onkruidbestrijding, verschillende mengteelten én onderzaai met het oog op de biodiversiteit. Dit soort excursies – waarbij we ook loonwerkers uitnodigen die niet in het netwerk zitten maar die met machines en inzet betrokken zijn bij het project – is goed voor de groepsvorming én voor de bewustwording. Deze fabrikant heeft een interessant assortiment aan eggen en schoffels waarmee het bedrijf voorsorteert op minder en andere inzet van gewasbeschermingsmiddelen. En het is natuurlijk hartstikke leuk om een kijkje in een dergelijke fabriek te nemen.’

Lastig

Volgens Den Herder (Ceres Horti Advice) is het belangrijk bij toepassing van mechanische onkruidbestrijding dat het gewas een voorsprong heeft op het onkruid. ‘De basis is een natuurlijke bodembedekking. Groenbemesters zorgen, afhankelijk van de soort, voor onkruidonderdrukking. Dit is ook afhankelijk van zaaimoment en -techniek.’ Den Herder erkent dat dit bij snijmais lastig is. Feenstra ziet dit ook op basis van de afgelopen jaren: ‘Wat we geleerd hebben is dat tijd, planning, een vlak zaaibed, rassenkeuze en niet te vergeten het zaaitijdstip essentieel zijn.’

Eyeopeners

De deelnemers keken terug op een geslaagde dag met als belangrijke eyeopeners: ‘Snijmaisteelt met mechanische onkruidbestrijding vraagt van ons om te leren denken als een akkerbouwer’, ‘mooi dat er steeds verder geïnnoveerd wordt’, ‘prachtige machines maar vraagt hoge investering en dat moet per gewas ook uit kunnen’, ‘de noodzaak van op tijd erbij zijn is vandaag nogmaals bevestigd’!

Gerelateerde demobedrijven