Bodem als Basis Hollandse Delta

Bodem als Basis Hollandse Delta

Aan de slag met Bodemvruchtbaarheid

In de Provincie Zuid-Holland is een nieuwe "Bodemgroep" gestart; 55 agrarische ondernemers worden ondersteund bij het verbeteren van hun bodemvruchtbaarheid. Via deze bodemgroep wordt gezamenlijk gewerkt aan een aanpak waar een gezonde bodem en een beter inkomen hand in hand gaan.

Bodem als Basis Hollandse Delta
Contactpersoon:
Gert Jan de Graaf
LTO Noord
Sjoerd Pietersen
LTO Noord
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Hollandse Delta
Looptijd:
begin 2020 tot eind 2021, met doorkijk op langjarige voortzetting
Provincie:
Zuid-Holland
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Regiodeal Hollandse Delta, LTO Noord, WSHD.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top