Akkerbouwer in Flevoland op knie op perceel met groeiend gewas
Resultaten bekend

Bodem in Beeld trekt meer dan 13.000 kijkers

De podcast- en videoreeks ‘Bodem in Beeld’ blijkt een groot succes. De serie heeft sinds de lancering in januari al meer dan 13.000 kijkers en luisteraars. ‘De serie met diverse praktijkverhalen laat zien hoe boeren door heel Nederland hun bodemstructuur verbeteren, efficiënter omgaan met water en bemesting beperken. De video’s geven een inkijkje in de maatregelen die je kunt nemen bij uitdagingen in je bodem. In de podcasts vertellen boeren en experts over hoe je aan de slag kunt met maatregelen’, vertelt Hedwig Boerrigter, Programmaleider bij het DAW.

Bekijk en beluister de serie
Boer vertelt voor weiland met koeien

Op welke manier kunnen boeren iets doen aan de problemen die in hun bodem of water spelen, zonder dat het een te grote investering is? De kijkcijfers laten zien dat er behoefte is aan praktijkgerichte informatie waar agrarische ondernemers zelf mee aan de slag kunnen. De maatregelen die de boeren in de video’s en podcasts nemen, variëren van bandenspanning verlagen en kruidenrijk grasland tot peilgestuurde drainage en de teelt van groenbemesters. Met de maatregelen die ze nemen:

  • verhogen ze hun opbrengst door betere bodemgezondheid,
  • verlagen ze kosten voor onder andere kunstmest en bestrijdingsmiddelen,
  • verlagen ze het waterverbruik
  • en dragen ze bij aan een meer toekomstbestendige sector.

Boeren vertellen vanuit eigen ervaringen

De video- en podcastreeks ‘Bodem in Beeld’ is gemaakt in samenwerking met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Boerenverstand Onderzoek & Advies, Boerennatuur en Van Tafel Naar Kavel. Zij onderschrijven het belang van het delen van kennis over duurzaam bodembeheer. Henk Smith, akkerbouwer en vicevoorzitter van BoerenNatuur, zegt hierover:

‘De basis van gewassen telen is de bodem. De kracht van Bodem in Beeld is dat boeren zelf dit verhaal vertellen, van boer tot boer, over hoe ze samen met de natuur werken op hun bedrijf.’

‘Volgens mij is de serie er goed in geslaagd om kennis op een positieve manier bij boeren te brengen’, aldus Bart Housmans van Boerenverstand. ‘Vooral de opmerking van Peter Oosterhof blijft me bij. Hij vertelt in zijn video dat hij er met kruidenrijk grasland extra grond bij krijgt, maar dan in de diepte. Het illustreert dat duurzaam bodembeheer boeren echt iets kan opleveren.’ Henk Smith voegt daaraan toe: ‘Een simpele aanpassing kan al meerdere doelen dienen.’

Bekijk en beluister de serie