DAW Klimaatkaravaan Limburg

De boer op met de DAW Klimaatkaravaan naar Limburg

Na klei, veen en zand spraken boeren en beleidsmakers medio oktober over boeren op het voor Limburg specifieke lössgrond in relatie tot klimaatverandering. Het was de vierde DAW Klimaatkaravaan, die op initatief van programmamanager Sabine Pronk van het LNV georganiseerd is door DAW Kennismatcher Hedwig Boerrigter. Doel is praten over klimaatverandering en praktische input leveren aan het LNV Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw. Wat doen boeren in Limburg al om zich voor te bereiden op klimaatverandering en wat hebben ze nodig van de overheid? Een verslag. 

Zo’n 50 mensen reden mee met de DAW Klimaatkaravaan om door Zuid-Limburg te rijden. Vanuit het (LNV) waren vier mensen aanwezig. Daarnaast waren er medewerkers van onder andere de LLTB, Waterschap Limburg, Watermaatschappij Limburg, NFO, Natuurrijk Limburg, Staatsbosbeheer en gemeente Eijsden-Margraten. Ook sloten diverse ondernemers uit de sector en studenten aan. Zij bezochten twee agrarische bedrijven in Zuid-Limburg.

Maatregelen tegen erosie

Op weg naar het eerste bedrijf krege aanwezigen informatie over het gebied waar ze doorheen reden en de uitdagingen die de regio kent. De bus maakte een eerste stop bij Kleijnen Beheer en Vleesvee en Heuvel Angus in Simpelveld. Bjorn Kleijnen gaf een bedrijfspresentatie waarover daarna in gesprek gegaan werd met de aanwezigen.

Onderweg naar het tweede bedrijf werd een stop gemaakt bij een ander perceel van Bjorn Kleijnen. Hij liet zien hoe hij dit perceel inricht met kruidenrijk grasland, wat hij doet om erosie en waterafspoeling tegen te gaan en bij te dragen aan biodiversiteit. De rit werd vervolgd met een toelichting van Brigitte Kroonen (WUR open teelten) en Bert Merx, voorzitter sectie Zuid-Oostelijk Zand en Lössgebied en van PPS klimaatadaptatie, op het project Water in Balans en de 15 maatregelen, die samen met de sector zijn samengesteld, die bijdragen aan het aanpakken van wateroverlast door veranderend klimaat.

De groep vervolgde hun dag richting Sint Geertruid, naar het bedrijf van de familie Steinbusch. Michel en Rebecca ontvingen de groep met koffie en vlaai en gaven een presentatie over hun bedrijfsvisie. Samen werd het gesprek aangegaan wat er nodig is om in de toekomst te kunnen blijven ondernemen. Zowel vanuit de overheid, de keten als de teler. Afsluitend was er een lokaal hapje en drankje voor bij de borrel.

DAW Klimaatkaravaan

Na vier succesvolle bijeenkomsten concluderen we dat de DAW Klimaatkaravaan helpt bij het gesprek tussen boeren en beleidsmakers over omgaan met klimaatverandering. Tijdens het bezoek laten agrarische ondernemers zien wat ze nu al merken van klimaatverandering en hoe ze daarop reageren. Ook wordt gesproken over wat nog nodig is om goed voorbereid te zijn op toenemende verandering.

Meer informatie op de website van de LLTB.