Digitale keuzehulp voor bodemmaatregelen

Het digitale hulpmiddel de GezondGewastool helpt akkerbouwers bij het kiezen van de meeste effectieve bodemmaatregelen bij bepaalde ziekteproblemen. Uitproberen? Ga direct naar de tool.

Zien hoe het kan zonder middelen

Kennismatcher Hedwig Boerrigter is blij met dit hulpmiddel voor boeren, loonwerkers en bodemadviseurs waarmee ze kunnen zien welke maatregelen je kunt nemen als je een plaag hebt. “De tool geeft opties om met minder gewasbeschermingsmiddelen een plaag te bestrijden. Het is belangrijk dat we dat blijvend onder de aandacht brengen van boeren en tuinders, denk aan variatie in gewaskeuze of mechanisch onderwerken.” Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen betekent minder uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. “Wat je niet spuit, kan ook niet uitspoelen.”

Is maatregel bewezen effectief?

De GezondGewastool is ontwikkeld door de Wageningen Universiteit in afstemming met BO Akkerbouw en andere partijen uit de publiek-private samenwerking (PPS) Beter Bodembeheer en PPS Groenbemesters. DAW is betrokken bij deze PPS-en als kennisverspreider.

Groen betekent effectief bewezen maatregel, geel staat voor perspectiefvol De tool is eenvoudig in gebruik. Voor iedere ziekteverwekker die de akkerbouwer of adviseur kiest, geeft het schema aan in hoeverre een bodemmaatregel effectief is: bewezen effectief (groen), perspectiefvol (geel), niet effectief (paars) of onbekend (wit). Wie vervolgens op het gekleurde vakje in het schema klikt, krijgt relevante achtergrondinformatie over de bodemmaatregel.

Een praktische tool voor akkerbouwers, maar ook voor loonwerkers en adviseurs vindt Kennismatcher Boerrigter. “Ik denk dat het een goed hulpmiddel kan zijn bij een gesprek tussen boer en adviseur. De GezondGewastool geeft veel opties hoe het kan met minder gewasbeschermingsmiddelen, zo kan het ook!”

Meer informatie 

Probeer de GezondGewastool zelf uit, je vindt het digitale hulpmiddel hier.

 

 

 

 

 

 

Back to top