Andere teelt als middel voor betere bodem en minder uitspoeling