Flevolandse boerenmentaliteit voert boventoon tijdens Kennisdag Bodem en Water

De Meerpaal in Dronten was voor de zesde keer het podium voor de Kennisdag Bodem & Water. Deze dag, waar het delen van nieuwe kennis en ervaringen centraal staat, werd goed bezocht. Ruim 150 Flevolandse boeren en andere professionals bezochten De Meerpaal om elkaar te ontmoeten en Flevolandse boerenpraktijk te delen. Petra van der Werf, programmamanager ABW: “In een tijd waarbij er voor de sector volop uitdagingen zijn, blijven de Flevolandse boeren de schouders eronder zetten.”

Afwisselend programma met workshops

De Kennisdag is één van de bijeenkomsten van het Actieplan Bodem en Water Flevoland (ABW). Een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland, met als doel een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en waterconservering in het bodemprofiel. Tijdens de Kennisdag konden aanwezigen deelnemen aan verschillende workshops. Onderwerpen als waterbeschikbaarheid en waterverdeling, wortels en bodemvorming, water geven, bodembeheer en klimaatverandering en biodiversiteit kwamen voorbij.

Het begint op het boerenerf

Keynote speaker André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw, trapte de Kennisdag af met een lezing over doelsturing. Hij deelde denkrichtingen om samen meer te weten en te kunnen handelen. “Het perspectief komt niet uit Den Haag maar uit de sector. Laten we samen kijken naar oplossingen,” aldus André. Hij benadrukte dat de boer op het eigen erf aan het roer staat. Dat de kennis die de boeren op hun eigen erf opdoen van waarde is voor collega-agrariërs bleek tijdens de Kennisdag. Er werden veel nieuwe inzichten gedeeld aan de hand van de actualiteit, zoals het veranderende klimaat en het effect op de bodem.

“Wat ik hier heb geleerd neem ik mee naar huis. Daar kijk ik hoe ik het kan inpassen,” vertelde één van de deelnemers. Een andere deelnemer gaf aan dat er veel nieuwe en bruikbare informatie werd verteld door collega-boeren.

Tip: workshops online volgen

Boeren – die niet naar de Kennisdag konden komen – kunnen de workshops online terugkijken.