Kennisdeal akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente versnelt innovatie

Laat kennis werken! Dat is de boodschap van de Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente, die op dinsdag 31 mei werd gelanceerd tijdens de Future Farming & Food Experience 2022 in Lelystad. In de Kennisdeal werken het bedrijfsleven, het onderwijs, het onderzoek en verschillende kennispartijen samen om innovatie in de plantaardige sector te versnellen. Dat gebeurt door kennis gestructureerd aan te bieden én door samen met ondernemers kennis te ontwikkelen. De eerste actie is een oproep aan boeren en burgers om een profielkuil te graven. 

Partners van de Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente zijn Aeres, BO Akkerbouw, Boerderij van de Toekomst, CIV Groen, CoE Groen, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente, Talentoogst en Vollegrondsgroente.net. BO Akkerbouw is de coördinator van de Kennisdeal.

Ontwikkelen ondernemerschap en vakmanschap

Miriam van Bree van CIV Groen gaf het startsein voor de Kennisdeal door alle negen partners een tuinschep te overhandigen. “Dat onderstreept dat we het heft in eigen hand nemen en actief aan de slag gaan. Samen laten we kennis werken. Onderwijs, kennispartijen én bedrijven. De akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt staan namelijk voor grote veranderopgaven. De omslag naar een duurzamere manier van telen van ons voedsel vraagt om een systeeminnovatie. Een centrale rol is weggelegd voor ondernemers en werknemers, van nu en van de toekomst. Hun ondernemerschap en vakmanschap willen we verder ontwikkelen.”

Upload de foto van uw profielkuil

De Kennisdeal trapte op 31 mei meteen de eerste actie af: een oproep om een profielkuil te graven. Niet alleen wetenschappers kunnen onderzoek doen, ook boeren en burgers kunnen dat. Van Bree: “We vragen aan boeren om op hun akkers een kuil van 0,5×0,5×0,5 meter te graven met één rechte zijde. Ook burgers met een volkstuin kunnen meedoen. Zo kunnen zij goed zien wat de structuur en de doordringbaarheid van de bodem is en waar gaatjes van wormen zitten. We vragen boeren en burgers een foto te mailen naar agro@civ-groen.nl(link sends e-mail). Landelijk krijgen we op deze manier inzicht in de kwaliteit en structuur van bodems.” Dit gezamenlijke onderzoek wordt citizen science of burgeronderzoek genoemd. De foto’s worden verzameld op de website van Groen Kennisnet waar ook alle informatie over deze actie is te vinden.