Aanmelden mogelijk

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken we samen met waterschappen aan schoner en voldoende water en een betere bodem. Boeren en tuinders nemen vrijwillig maatregelen op hun bedrijf of doen mee in een van de 500 DAW-projecten om meer kennis op te doen. Denk aan projecten rond verdroging, vernatting of het verbeteren van schoon grond- en oppervlaktewater.

Wil jij op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelingen op het gebied van bodem- en water? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!