Meststoffen en mineralen op het juiste moment benutten

Goede gewasopbrengst, zo min mogelijk uit- en afspoeling: welke manieren zijn er om meststoffen zo goed mogelijk in te zetten voor je gewas? Gedurende het project Waterwijs Boeren werden meerdere boerenexperimenten gedaan om dat te verbeteren. Zo werd een stikstofboekhouding bijgehouden en geanalyseerd en keken boeren en experts samen wanneer ze welke meststof het beste op het land konden brengen. Want hoe zit het met de nalevering van stikstof door groenbemesters? De kennis en ervaringen van de boeren uit de Achterhoek (zandgrond en grondwaterbeschermingsgebied) is gebundeld in deze digitale brochure.