Dierlijke mest in uien kan teeltrendement opvoeren