Bodem als Basis Zuid-Holland

De bodem is de basis van de agrarische bedrijfsvoering. Al 130 boeren en tuinders zijn een of meerdere jaren bezig met duurzaam bodembeheer. Met persoonlijk advies en verdiepingsdagen zet je stappen om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, om schoner water te creëren en meer biodiversiteit onder én boven de grond te stimuleren.

Remco is een van de deelnemers van Bodem als Basis. Hij teelt fruit op Voorne-Putten.
‘Voorafgaand aan het project ben ik gestart met de zoektocht naar de juiste organische mest. Voorheen gebruikten we champost, maar we wilden overstappen op compost. Het advies van de bodemadviseur gaf mij hierin bevestiging. In de winter van 2021 hebben wij de compost voor het eerst toegepast. We zien in de bodemstructuur al enig effect terug, dat ziet er netjes uit. Bij het fruit wil je een mooie luchtige grond behouden en met de compost lukt dat wel. We hopen dat de bodem mooi in evenwicht komt, ook tijdens natte en droge periodes, zodat het gewas beter bestand is tegen ziekten en plagen.’

‘De bodem is de basis voor een gezond gewas, zeker in de biologische teelt.’

‘Het project heeft me veel geleerd en bijgebracht, hierin is het delen van ervaringen met collega’s ook zeer waardevol’, vertelt Remco.

Handen met bodemkluit, onderste zandlaag.

Wat kan ik verwachten van het project Bodem als Basis?

Bodem als Basis biedt ondernemers een traject aan, dat bestaat uit een combinatie van individuele begeleiding en gezamenlijke verdieping. Nieuwe deelnemers binnen het project Bodem als Basis starten met een kosteloze bodemcursus waarbij duurzaam bodembeheer centraal staat. Bij iedere agrariër wordt een bodemmonster gestoken. Dit is de uitgangsbasis voor de bodemadviseur die elke deelnemer bezoekt. In het advies bespreekt de bodemadviseur de hele kringloop (bodem, gewas, dier, mest) met de agrariër door en maakt samen een verbeterplan. Goed bodembeheer vraagt om een lange termijn. Boeren en tuinders worden daarom meerdere jaren ondersteund met vraaggestuurde themabijeenkomsten, welke speciaal zijn gericht op een sector, grondtype of interesse. Bodem als Basis biedt ondernemers een traject aan, dat bestaat uit een combinatie van individuele begeleiding en gezamenlijke verdieping.

Bodemcursus

In twee dagdelen leer je samen met de andere nieuwe deelnemers de basis over bodembeheer. Het tweede dagdeel gaat dieper in op bodembiologie en bemesting. Onderwerpen die hierbij aan de orde komend zijn:

 • Voorwaarden voor een gezonde bodem
 • Onkruiddruk
 • Water
 • Ziektedruk
 • Voeding
 • Hoofd- en spoorelementen
 • Mest en compost
 • Plantsapanalyse

Verdiepingsbijeenkomst

Samen met de 65 huidige deelnemers word je uitgenodigd voor verschillende verdiepingsbijeenkomsten
en – excursies, waarin dieper wordt ingegaan op bodemgerelateerde thema’s. Vorig jaar waren dit thema’s als:

 • Plantsapanalyses
 • Het maken van compostthee
 • Groenbemesting
 • Droogte en kruidenrijk grasland
 • Resultaten van bodemmaatregelen aan de hand van de kringloopwijzer
 • Agricycling
 • Bijeenkomsten voor fruittelers
 • 130 deelnemers

 • Initiatiefnemers: LTO Noord en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

 • Betrokken partijen: Wijland, Waterschap Rivierenland, Waterschap Hollandse Delta, gemeente Midden-Delfland en CO2L-Farming.

Voorwaarden en meedoen

Dit jaar zijn er nog 9 plaatsen vrij voor nieuwe deelnemers. Het project vergoedt de kosten voor de cursus, bedrijfsbezoeken, handleidingen, verdiepingen en individuele behandelplannen. Als je er voor kiest om een monster te nemen op je perceel, zijn de analyse kosten van ongeveer 300 euro per perceel voor de ondernemer. Na een jaar kun je er voor kiezen om onderdeel te blijven van Bodem als Basis en word je uitgenodigd voor verdiepingsbijeenkomsten.

Doe mee aan het project! Heb je vragen? Neem contact met ons op!