DAW Demobedrijf

Edwin Sengers

Verbinding is een groot goed

NaamEdwin Sengers
BedrijfsnaamDe Eikenhorst
WoonplaatsWijchen (Gelderland)
Werkt aanKoolstof vastleggen, bodem verbeteren
Dieren100 melkkoeien
ThemaBodembeheer
WaterschapRivierenland
GrondsoortZand
Sector(Melk)veehouderij
Neem contact op

Edwin en Sandra Sengers wonen en werken in een natuurlijke omgeving: het bedrijf ligt aan het Wijchense Ven, aan de rand van natuurgebied Hatertse en Overasseltse Vennen. Dagelijks ervaren zij de zorg vanuit de nabijgelegen inwoners van dorpen en steden over de natuur. ‘Of het terecht is, is een tweede, maar wij willen wel ingaan op die zorgen en de positieve kant van de agrarische sector laten zien.’ Op hun bedrijf willen ze laten zien hoe je dat doet: verbinding aangaan met de samenleving en toch op een rendabele manier blijven boeren. Edwin: ‘Want dat doen we ook nog actief’.

In 2014 openden Sandra en Edwin Boerderij De Eikenhorst met een theehuis en groot terras om dagelijks gasten te ontvangen en hun verhaal over het melkveebedrijf te delen. Edwin deelt zijn verhaal graag met andere boeren en gaat dan vooral in op de vraag:  Hoe boer je met oog voor je omgeving en creëer je meerwaarde op grond anders dan met alleen ruwvoerwinning?

Duurzaam boeren

Boeren anno nu betekent voor Edwin Sengers en zijn vrouw Sandra dat je je ogen niet sluit voor wat de omgeving wenst. Hoe ze dat doen met ruim 100 melkkoeien die op jaarbasis 1,1 miljoen kg melk produceren? Op verschillende manieren: met het theehuis waar voornamelijk producten van lokale bedrijven wordt verkocht houden ze contact met de maatschappij. Wanneer er land wordt aangekocht of gehuurd maken ze duurzame afspraken: zo konden ze op 25 hectare land bijna 4 hectare heggen en hagen en een versmald bouwplan zonder intensieve teelten, ruimte voor kruidenrijk grasland, akker- en patrijzenranden aanleggen. Die voordelen van de landschapselementen zijn er misschien niet direct financieel hoewel er een vergoeding voor onderhoud en natuurbeheer vanuit ANV tegenover staat. ‘Het heeft echter een positieve impuls ten opzichte van het gebied. En in dat mooie gebied wonen en werken wij’

Geld verdienen door natuurvriendelijker ondernemen blijft een uitdaging vindt Edwin. ‘Vorig jaar startten we Bloemetje van de Boer waarbij mensen vriend kunnen worden van ons agrarisch bedrijf. Met de opbrengst houden we een uitje voor eenzame ouderen op onze veldkavel en een Boerenlanddag. Animo is groot met ruim 600 bezoekers, maar mensen bereid zien te vinden om te betalen voor het duurzame geteelde bloemetje is lastig.’

Koolstof vastleggen

Een andere kans om praktisch maar duurzaam te boeren ziet Edwin in carbon credits: een voor hem logische manier om enerzijds iets te doen tegen klimaatverandering, maar ook een manier om zijn land te verwaarden. Door koolstof vast te houden in bodem en gewas realiseert de melkveehouder een hoger organisch stofgehalte in de bodem. ‘Ook houdt de bodem beter vocht vast en geeft het hogere potentiële opbrengsten met minder input. Een win-win.

Dat draagt ook bij aan de wens van Edwin om als melkveebedrijf zelfvoorzienend te worden. Door minder krachtvoer aan te voeren maar meer zelf te telen verminderen onze Co2uitstoot. Goed voor ons en de omgeving. De teelt van veldbonen is een manier voor Edwin om dat te realiseren. Hoewel de opbrengsten nog wisselend zijn, ziet Edwin meerwaarde: de sojaprijs was vorig jaar hoger dan de kostprijs van de veldbonen. ‘En de veldbonen halen stikstof uit de lucht en leggen het vast in de bodem. Daarnaast is ook de voederwaarde prima.’ Dat geldt ook voor voederbieten die Edwin in de winterperiode vers aan zijn koeien voert.

Edwin heeft ervaring met de agrisemploeg/voorzet woeler, past niet-kerende grondbewerking op een groot deel van zijn land toe.

Demo’s

  • Maisdemo in samenwerking met Willems Balgoy in combinatie teelt van zomer- en winterveldbonen en voederbieten
  • Praktijkproef van organische bodemverbeteraars Bokashi, Penergetic en Neosol; 4 jaar lang wordt gemeten wat de effecten zijn op bodemgesteldheid