Agrarische projecten bekijken en samenwerking voorzetten

Werken aan het verbeteren van de bodem van je perceel vergt tijd en kennis. Elke hulp die daarbij aangeboden wordt is van harte welkom. Tijdens de excursie van de DAW Waterkaravaan in november onderstreepte akkerbouwer Bart Bos het belang van water- en bodemprojecten en in het bijzonder het project Spaarbodem. Een betere plek om de samenwerking voor de komende jaren te bekrachtigen is er dan ook niet volgens Melissa van Hoorn, gedeputeerde provincie Groningen “Hier in het veld zien wij hoe belangrijk het is dat wij ook de komende jaren verder gaan met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Vandaag tekenen we, provincie en waterschappen, de bestuursovereenkomst 2022- 2027.” 

DAW-projecten in de praktijk

De eerste stop van de DAW-Waterkaravaan was bij akkerbouwer Bart Bos in Holwierde. Hij is deelnemer aan het project Spaarbodem. “Het is goed dat je kritisch met je bodem bezig bent. In dit project werk je veel in groepsverband, hierdoor leer je met en van elkaar. Deze interactie is een meerwaarde. ”Na dit bezoek vertrok de Waterkaravaanbus naar het bedrijf van Maatschap Remijn in Eenrum. Op dit akkerbouw bedrijf gaan ze een wasplaats aanleggen. Deze aanleg wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie binnen het project ‘Uitvoeringsstimulans ten behoeve van de water- en bodemkwaliteit Noorderzijlvest Groningen’. Projectleider Tjeerd Hoekstra gaf de aanwezigen een update over het project: “142 akkerbouwers en melkveehouders doen mee om te investeren in water- en bodemkwaliteitsmaatregelen. Voorbeelden van investeringen zijn GPS-systemen voor bemesting op maat, machines voor mechanisch onderwerken of niet-kerende grondbewerking en peilgestuurde drainage.”

Bestuursovereenkomst DAW

De Provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest en het waterschap Hunze en Aa’s werken samen aan de verbetering van de waterkwaliteit en aan het oplossen van knelpunten van de waterkwantiteit. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) 2022-2027. Met deze handtekeningen is de samenwerking voor de komende jaren bekrachtigd.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) ondersteunt de agrarische sector de gezamenlijke water- en bodemopgave en werkt aan een toekomstbestendige landbouwsector. In Groningen zijn diverse projecten opgestart, waarvan een aantal in samenwerking met het programma Gouden Gronden. Ook dat programma biedt agrariërs mogelijkheden voor beter bodembeheer. Alle projecten dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van wateroverlast en negatieve effecten van verdroging.