Bodemadvies toegankelijker met gratis bodemadvies DAW

Agrarische ondernemers kunnen gratis, onafhankelijke bodemadviezen aanvragen bij bodemadviseurs die verbonden zijn aan Regionale Bodemteams van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit initiatief is in het leven geroepen om bodemadvies toegankelijker te maken en meer keuzemogelijkheden te bieden aan agrarische ondernemers.
 

Optimaliseren van de bodem staat centraal

Agrarische ondernemers kunnen gratis advies aanvragen voor een breed scala aan bodemgerelateerde thema’s, waarbij het optimaliseren van de bodem centraal staat. Denk aan vragen over grondverbetering, bodemverdichting, aanvoer van organische stof, achterblijvende gewasproductie of natte plekken in het perceel. 
 
Via deze link kun je als agrarisch ondernemer gratis bodemadvies aanvragen.
 

Hoe komt het advies tot stand? 

Bodemadviseurs bieden advies aan vanuit de Regionale Bodemteams. Binnen de Regionale Bodemteams werken verschillende bodemadviseurs met elk een eigen expertise samen om het bodemadvies op het boerenerf te versterken. Een adviesaanvraag wordt naar het bodemteam in de regio van de aanvrager gestuurd. Het bodemteam koppelt de vraag aan de adviseur met de juiste expertise.
 
De kosten van het bodemadvies worden vergoed door het DAW-programma ‘Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie’.
 
Back to top