Ecoploeg

Bodemleven blijft bovenin met ecoploeg

‘Hij ploegt echt heel mooi’, stelt Hans Bruil tevreden vast tijdens het proefdraaien met de ecoploeg. ‘Ik had nooit verwacht hat hij alles er zo mooi onder zou krijgen.’ Met de ecoploeg heeft hij nu de voordelen van niet kerende grondbewerking en toch schone grond om in te zaaien.

De melkveehouder uit het Gelderse Baak kocht vorig voorjaar een zevenscharige ecoploeg. Na gesprekken met collega-boeren, leveranciers en het bekijken van vele YouTube-filmpjes maakte hij de weloverwogen keuze om zijn driescharige ploeg om te ruilen voor een ecoploeg. ‘Het is geen schudder of zo die je koopt. Het is niet alleen de ploeg, maar ook de grondbewerking er omheen. De bodem is de basis van je bedrijf en dan is de keuze voor een andere bodembewerking best een stap’, vertelt Hans.

Zwaardere kleigrond

‘Tegenover ons huis hebben we een perceel met zwaardere kleigrond. Met de ecoploeg ben ik niet meer afhankelijk van in het najaar ploegen. Dit gaf nog wel eens problemen met een zachte winter. Nu kan ik wachten met ploegen tot kort voordat ik mais of bieten wil zaaien. Zo kan ik in de winter de bodem bedekt houden met een groenbemester.’

‘Een ander perceel is lichtere grond. Daar hebben we bladrammenas gezaaid in augustus en in de herfst ondergeploegd. Met de reguliere ploeg keer je de bladrammenas diep weg. Dan verteert het slechter, dan zie je het jaar erna met het ploegen nog onverteerde groenbemester boven komen. En met een droog voorjaar droogt de bouwvoor helemaal uit. Dan duurt het veel te lang voordat de plant met zijn wortels in vochtige grond zit.’

Hans zit samen met zijn vrouw Nicole in een maatschap en ze hebben een gemengd agrarisch bedrijf met 70 melkkoeien en 20 ha akkerbouw. Hiervan is 6 ha suikerbieten en 14 ha wintertarwe. Daarnaast verkopen ze ingekuilde snijmais en verrichten ze wat loonwerk bij collega-boeren. Ze willen graag omschakelen naar biologisch. ‘Ik ben altijd al veel bezig met de bodem. Zonder die keuze om biologisch te willen worden, had ik ook voor de ecoploeg gekozen’, stelt Hans.

Subsidie op aanschaf

Van zijn leverancier hoorde hij over een mogelijke subsidie op de aanschaf van een ecoploeg. Via de boekhouder kwam Hans bij gebiedsmakelaar Henk Jolink terecht. ‘Met hem heb ik de aanvraag doorlopen en ik heb er verder geen werk mee gehad. De subsidie helpt zeker in de laatste zet voor de keuze. Voor mij was het anders per hectare te duur om een ecoploeg aan te schaffen.’

In Gelderland loopt er voor boeren en tuinders een investeringsregeling. Zij kunnen 40 procent subsidie krijgen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegengaan en de kwaliteit van de bodem verbeteren. Denk aan investeringen in machines als een compoststrooier, klepelmaaier, schijveneg. De aanschaf van drukwisselsysteem voor banden, vochtsensoren (beslissingsondersteunende systemen beregening), peilgestuurde drainage of een boerenstuw (droogtestuw) vallen eronder. Net als investeringen in maatregelen voor het hergebruik van gewasresten of het nuttig toepassen sloot- en bermmaaisel als bodemverbeteraar.

Veel bodemleven

‘Afgelopen zomer heb ik de schop in de grond gezet’, zegt Hans. ‘Ik kon zien dat de groenbemester grotendeels verteerd was en dat er veel bodemleven aanwezig was waardoor er veel gaatjes zichtbaar waren. Met buien loopt het water mooi rustig in de grond. In opbrengsten of onkruiddruk zie ik geen verschil. Deze natte herfst is het met de oogst goed verlopen. De grond heeft meer draagkracht.’

Hij heeft zijn grond op 12 cm diepte geploegd. Hiermee kreeg hij voldoende schone grond bovenin. ‘Het afstellen gaat heel makkelijk. Want het kan natuurlijk per grondsoort, perceel en gewas verschillen wat je wilt’, zegt hij. Na een jaar ervaring voldoet de ecoploeg aan zijn verwachtingen. ‘Je kunt toch goed de grond omkeren zodat het onkruid grotendeels weg is en tegelijkertijd de poriën in de ploegzool loshouden zodat het bodemleven en de wortels van het pas gezaaide gewas snel hun weg kunnen vinden.’

Mooi zaaibed

‘Ploegen is mooi werk, maar doordat je nu met een ecoploeg zorgt voor een betere bodemvruchtbaarheid is het nog mooier. Het bodemleven blijft bovenin. Voor het zaaien heb ik het met een rotorkopeg de grond fijn gemaakt. Ik kreeg met weinig moeite een mooi zaaibed. Voor de kunstmest kouters van de maiszaaimachine heb ik zelf schijven gemonteerd die ervoor moeten zorgen dat de kouters geen goten in de grond maken omdat deze op 7 cm diepte werken en daar al veel gewasresten zitten.’

 

Gerelateerde maatregelen