Ervaringen delen over zoet water tijdens webinar

Het belang van (zoet) water in Zeeland staat buiten kijf. Dat er innovatieve en mogelijk onorthodoxe maatregelen voor nodig zijn ook. Netwerkorganisatie Living Lab Schouwen-Duiveland biedt een podium aan nieuwe en innovatieve oplossingen op het gebied van kwalitatief en voldoende water en werkt daar via projecten ook aan mee. Dinsdag 7 februari is er een webinar waarin drie onderzoeksprojecten op het gebied van water aan bod komen.. 

Het webinar wordt door Living Lab Schouwen-Duiveland gehouden in samenwerking met proefboerderij Rusthoeve. Er wordt aandacht besteed aan drie onderzoeksprojecten, namelijk: 

  • Omgekeerd Beregenen op Rusthoeve, een onderzoeksproject waarbij water is ingebracht in regelbare drainagebuizen door Ruud Bartholomeus, onderzoeker van KWR
  • Demonstratieproject Innovatieve Drainage, Leonard den Hartog, akkerbouwer en deelnemer op Schouwen-Duiveland zal vertellen over het waarom, en wat hij van dit project hoopt te leren.
  • Water voor robuuste fruitteelt en akkerbouw in Zeeland, onderzoek naar het zo efficiënt omgaan met het weinige water dat we hebben door middel van sensorgestuurde dripirrigatie door Dominique Cammaert, onderzoeker van Delphy

Delphy-adviseur Pierre Cammaert deelt zijn kennis over regelbare drainage in de praktijk. Dit webinar bijwonen kan via deze link

Ervaringen demo-boer Klaas Schenk als 'Zoetwaterboer'

In een eerder webinar van Living Lab Schouwen-Duiveland deelde Klaas Schenk zijn ervaringen als zoetwaterboer. De deelnemer aan het DAW netwerk demobedrijven woont in Anna Paulowna (Noord-Holland) en neemt verschillende maatregelen op zijn bedrijf om zijn zoet water-kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. De akkerbouwer past onder meer dubbele drainage, druppelirrgatie en het ondergronds opslaan van water toe. Het webinar is hier terug te kijken. 

Back to top