Nitraat App wordt uitgelezen door boeren

Fijn voor kustboeren: Deltares app meet nu ook zoutconcentratie

Naast het meten van nitraatconcentraties is ook het meten van zoutconcentraties in het water nu mogelijk met de Deltares Aquality app (voorheen Nitraat App). De app geeft gebruikers inzicht in de nutriëntenverliezen en kwaliteit van het water. Mede-ontwikkelaar Joachim Rozemeijer van Deltares: ‘Pas met inzicht op perceel niveau kun je aan de juiste oplossingen denken.’

Het meten van het zoutconcentraties (EC-meting) is praktisch voor kustboeren om inzicht te krijgen in de bruikbaarheid vangrondwater en slootwater voor beregening. Joachim Rozemeijer: ‘In Zeeland zijn boeren afhankelijk van oppervlaktewater als er niet genoeg regen valt. Als het water in de sloot echter te zout is, gaat het gewas dood. Deze app maakt direct inzichtelijk hoe hoog de zoutconcentratie in de sloot is.’

Is het een zoete of zoute sloot?

Door de data met elkaar te delen, worden zoete en zoute sloten in kaart gebracht. Zo kunnen boeren en waterbeheerders gerichte maatregelen nemen, zoals zoet slootwater opslaan of stuwen plaatsen om zoet van zout water te scheiden.

Groot voordeel van de Deltares Aquality app is dat meten behalve snel ook goedkoop uitgevoerd wordt. Het enige wat nodig is voor de EC-metingen is een smartphone en een EC-meter.

Knelpunten zichtbaar met Deltares Aquality app

Voor het meten van nitraat, wat via de Deltares Aquality app al sinds 2016 kan, is enkel een smartphone, referentiekaartje en een nitraatstrip nodig. Deze meting is vooral voor boeren en tuinders op uitspoelingsgevoelige  zandbodems interessant en geeft inzicht in de uitspoeling van nitraat naar het oppervlakte- en grondwater. Rozemeijer: ‘Door jouw data te vergelijken op de kaart met andere data weet je waar de knelpunten zitten. Zo kunnen ondernemers welke maatregelen genomen moeten worden en is het makkelijker om ook het gesprek hierover met hun omgeving aan te gaan.’

Overigens is het ook mogelijk om de data voor jezelf te houden door in te loggen. Rozemeijer is blij met de nieuwe toepassingen van de Deltares Aquality app in diverse DAW project, zoals Zoet op Goeree. ‘Het op de kaart zien van de hotspots maakt de urgentie duidelijk, voor zowel ondernemers als waterbeheerders. Ook helpt het om de juiste maatregelen op de juiste plaats te nemen.’

Verder werken aan verbeteren waterkwaliteit

Deltares is ook bezig met de koppeling van de app aan eenvoudige meetmethoden voor ammonium- en fosfaatconcentraties . ‘Zo werken we gezamenlijk als sector aan een betere waterkwaliteit en minder nutriëntenverlies.’ De Deltares Aquality app direct uitproberen? Je vindt deze app via de Apple App store van je iPhone. Android-gebruikers moeten het nog even met de oude Nitraat App doen; midden november wordt de vernieuwde Aquality app gepubliceerd via de Android Playstore. .Meer informatie over het gebruik van de app staat op Wiki Deltares Aquality App.

Gerelateerde demobedrijven

Gerelateerde regiocoördinatoren