Boeren meten zelf zoutgehalte

Met elkaar waterbeschikbaarheid vergroten op Goeree

In de zomer is weinig tot geen zoet water beschikbaar voor de landbouw op de kop van Goeree-Overflakkee. Het water in de watergangen in de polder en op enkele andere plaatsen is zelfs brak vanwege zoute kwel. Met het DAW-project Zoet op Goeree werken boeren daarom aan het beter vasthouden van regenwater dat in het najaar en in de winter valt. Onlangs ging het project officieel van start met het nemen van metingen.

Het zeewater drukt tegen de zoetwaterlaag van het eiland Goeree-Overflakkee aan. Als de laag te dun wordt, vermengen beide waterlagen zich en wordt het oppervlaktewater brak. Projectleider Tamar de Jager: ‘Tot nu toe wordt overtollig zoet water afgevoerd naar Grevelingen. Dit is zonde. Daarom gaan we de komende anderhalf jaar samen met de boeren op zoek naar oplossingen die de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw en natuur op het eiland kunnen vergroten. Water vasthouden is een belangrijk onderdeel, door middel van ander peilbeheer en inzet van stuwen en dammen.’

Zoutgehalte meten

Op het land van de 15 deelnemende boeren en natuurorganisaties  wordt gedurende het project gemeten. De zoete en zoute sloten worden door middel van metingen in kaart gebracht en de deelnemers meten het zout- en nitraatgehalte in het oppervlaktewater via de Deltares Nitraatapp. ‘Met deze meetreeksen krijgen de boeren inzicht in de kwaliteit van het water en is het straks ook mogelijk om een eventueel effect van de maatregelen te zien.’

Welke maatregelen de deelnemers aan Zoet op Goeree nemen bepalen ze zelf. ‘Tijdens de keukentafelgesprekken met een bodemadviseur die in september beginnen wordt gekeken naar de bedrijfsvoering van de ondernemer en welke laagdrempelige maatregelen mogelijk zijn’, legt De Jager uit. Iedere deelnemer maakt een monitoringsplan. ‘Aan het einde van het project zal blijken of en wat voor effect dit heeft op de waterkwaliteit.’

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit project contact op met projectleider Inge van Paasen via ivpaasen@ltonoord.nl(link sends e-mail)

Gerelateerde demobedrijven