Gerjanne van Esveld

Gerjanne van Esveld nieuwe kennismatcher Melkveehouderij: ‘Kennis gezamenlijk op de juiste plek krijgen’

’s Ochtends in de stal, ’s middags werken aan uiteenlopende projecten voor jonge boeren; Gerjanne van Esveld ziet de melkveehouderijsector vanuit alle denkbare perspectieven. Sinds kort is ze begonnen als Kennismatcher Melkveehouderij bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik in een andere sector zou werken, dit is helemaal mijn ding’, aldus Gerjanne.

Gerjanne is opgegroeid op een melkveehouderij en zit sinds 2016 samen met haar ouders in de maatschap. Naast haar werkzaamheden op de boerderij is ze drie dagen per week werkzaam als projectleider bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). In haar werk bij het NAJK is haar doel om kennis over onderwerpen zoals bodembeheer, weidegang en natuurinclusieve landbouw bij leden te krijgen. Gerjanne is daardoor veel in contact met jongeren. ‘Ik werk vooral voor de jonge boeren en ik denk dat er binnen het DAW hele mooie kansen liggen om die doelgroep verder te blijven aanspreken.’

Kennis verbinden

Volgens Gerjanne is een goede kennismatcher iemand die middenin de sector staat en kennis verder kan brengen. ‘De rol van kennismatcher past bij mij’, stelt Gerjanne. ‘Kennis verder brengen naar verschillende partijen en projecten en mensen aan elkaar verbinden; dat kan ik.’ Het lijntje tussen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en het NAJK was er al, dus voor Gerjanne was het een logische keuze om mee te werken aan de kennisverspreiding over agrarisch bodem- en waterbeheer. ‘Deze jongeren zijn onze toekomstige boeren, met kennis kunnen wij ze verder helpen.’

DAW-speelveld in kaart

Gerjanne stelt dat het belangrijk is om de veelheid aan kennis die er al is beter te benutten en wil hier met haar rol als kennismatcher aan bijdragen. ‘Bij veel mensen is wel wat bekend over het DAW, maar bij heel veel mensen ook niet. Als we die kennis een stukje verder kunnen brengen, is dat alleen maar mooi.’ Daarvoor is het volgens Gerjanne allereerst belangrijk dat het voor melkveehouders, maar ook voor toeleveranciers en andere (keten)partijen, duidelijk is waar ze informatie kunnen halen. Hoe ze dat gaat doen? ‘Ik ga allereerst met partijen in gesprek om te weten wat er nodig is en waar ik van meerwaarde kan zijn. Ik wil het DAW-speelveld binnen de melkveehouderij in kaart brengen en kijken hoe we de kennis gezamenlijk op de juiste plek krijgen.’

DAW Kennismatchers

De Kennismatchers zijn onderdeel van het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.

Gerelateerde regiocoördinatoren