Peter Baltus is Kennismatcher Fruitteelt

Kennismatcher Fruitteelt: ‘Als teler heb je er niks aan als middelen in de sloot verdwijnen’

Voor Peter Baltus komt in zijn nieuwe functie als Kennismatcher Fruitteelt bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn jarenlange ervaring in en passie voor de agrarische sector samen. Hij neemt zijn kennis van bodem en water, zijn expertise in de fruitteelt en zijn uitgebreide netwerk mee om de sector vooruit te helpen. ‘Ik kan vlot meters maken door wie ik ken en weet wat ik kan.’

Peter Baltus had al van jongs af aan interesse in de landbouw. Toen hij een jaar of zeven was hielp hij al bij de boer op het erf en daarna vervolgde hij zijn agrarische pad van de middelbare landbouwschool tot aan de universiteit. Jarenlang werkte Peter als adviseur voor akkerbouwers en hij werkte twintig jaar bij LTO Noord op het gebied van arbeid en werkgeverschap, maar heeft ook bodem- en waterprojecten onder zijn hoede gehad. Zo heeft hij meegewerkt aan de oprichting van het Landbouwportaal Noord-Holland. Sinds anderhalf jaar is hij Specialist Arbeid en Werkgeverschap bij de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). ‘Daar probeer ik het werkgevers zo makkelijk mogelijk te maken om een goede werkgever te zijn.

Met kennis telers in beweging brengen

Het mooie aan werken binnen de NFO zit hem volgens Peter in het behartigen van de belangen voor de fruitteelt, en dat is goed voor werkgevers en werknemers. ‘Je zit nog dichter op de problematiek in de sector’, vertelt hij. ‘Fruitteelt is qua werkgeverschap een interessante sector, want deze sector heeft heel sterk met pieken en dalen te maken. De oogst van appels en peren piekt bijvoorbeeld in een tijdsbestek van maximaal zes weken. NFO vaart de koers van eigen dienstverbanden. Dan ben je zelf verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaarden en een veilige werkomgeving en eventueel huisvesting van internationale werknemers’.

Met zijn jarenlange ervaring in de agrarische sector heeft Peter een groot netwerk opgebouwd waar hij als Kennismatcher Fruitteelt gebruik van kan maken. ‘Ik ken de mensen in de sector, dus ik kan vlot achterhalen waar we staan en wat er nodig is om telers te ondersteunen en in beweging te krijgen.’

Volgens Peter is het als Kennismatcher belangrijk om aan te sluiten op de behoeften van ondernemers en projecten door de juiste partijen bij elkaar te brengen. Hij benadrukt het belang van het benutten van bestaande kennis, maar ook van het ontwikkelen van nieuwe inzichten om de fruitteelt te verbeteren. ‘Als er kansen zijn, moeten ondernemers weten dát die kansen er zijn.’

Andere vraagstukken in de fruitteelt

Juist het thema bodem en water is volgens Peter van essentieel belang in de fruitteelt. ‘Zonder water en een goede bodem kun je geen gezond, weerbaar gewas telen. De vraagstukken zijn in de fruitteelt anders dan in andere sectoren, omdat voor langere tijd gebruik wordt gemaakt van hetzelfde perceel. Fruitbomen staan zo’n 20 tot 40 jaar. Je wilt dat het water door het gewas benut wordt en dat het gewas goed wortelt in de bodem. Voldoende kwalitatief zoetwater op je bedrijf krijgen is daarbij van groot belang.’ Het uiteindelijke doel van Peter is dat de fruitteeltsector een nog schonere sector wordt dan het nu al is. ‘Als teler heb je er niks aan als voedingsstoffen of gewasbeschermingsmiddelen in de sloot verdwijnen. Je wilt een gezond product telen en met je gewas het milieu ook zo min mogelijk belasten; daar is de maatschappij bij gebaat.’

Leren van elkaar

‘De kennis die er is moeten we benutten, maar we moeten daarnaast ook zorgen dat kennis die er nog niet is, er komt. Dat begint bij de vraag wat er nodig is en daar hoop ik de komende weken achter te komen’, benoemt Peter. Inzicht krijgen in de kansen op het gebied van kennis in de sector doet hij graag samen met de andere kennismatchers: ‘Ik maak graag gebruik van de kennis die zij hebben opgedaan in andere sectoren, daar kan ik alleen maar van leren.’ Dan kunnen we daarna vlot toegevoegde waarde leveren voor het DAW én voor de sector.

DAW K​ennismatchers

De Kennismatchers zijn onderdeel van het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.

Gerelateerde demobedrijven

Gerelateerde regiocoördinatoren