'Het DAW helpt al tien jaar om het anders te durven doen'

Via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) bieden we agrarische ondernemers ook in Rijn-West-gebied al tien jaar inzicht, kennis, financiering en ondersteuning. Meri Loeffen, landelijk programmamanager DAW zegt daarover: 'En zo helpen we boeren en tuinders om het anders durven doen.' Wat het DAW biedt vind je terug in de brochure Lessen voor Successen 2023 die het DAW samen heeft gesteld met stroomgebied Rijn-West. 

Verhalen over en voor boer

In de brochure Lessen voor successen 2023 gaat Meri in gesprek met  samenwerkingspartner Jan Willem Huizinga, programmamanger gezond water bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De brochure biedt naast dit interview praktijkverhalen over bodemadviezen, DAW-projecten en tips voor het aanvragen van subsidies en bodemacoaching. De brochure vooral bedoeld voor boeren en tuinders is hier te downloaden. Deel deze vooral binnen je netwerk. 

Bodem en water sturend

In het interview zegt Meri dat keuzevrijheid belangrijk is voor ondernemers: 'De ondernemer neemt maatregelen die bij hem en zijn bedrijf passen'. In de bedrijfsvoering op het erf zou water en bodem sturend moeten zijn wat Meri betreft. ‘Dan is het DAW over 10 jaar niet meer nodig.’ Jan Willem Huizinga vult aan: ‘Agrariërs en watermensen bij overheden hebben elkaar nodig voor een veerkrachtiger watersysteem, een goede bodem en voldoende water. Dat zijn gezamenlijke waarden die voor beide sectoren de toekomst bepalen!’
 

Niets doen is geen optie

Meri Loeffen wil in het DAW toewerken naar invloedrijke projecten en maatregelen en het kennisprogramma verder uitbreiden. ‘Het kennisprogramma legt verbinding tussen agrariërs, onderwijs en onderzoek, dat is cruciaal. We brengen kennis van wetenschap bij de boer en halen praktijkervaringen bij de boer op. Zo ontdekken we wat werkt, maar ook wat in de praktijk goed toepasbaar is.’ Meri roept agrariërs op om ‘het stuur in eigen hand’ te nemen. ‘Neem zelf de lead: niets doen is geen optie. Houd de waarden overeind waar je als boer van afhankelijk bent: water, bodem, ruimte, biodiversiteit‘.
 

Lessen voor successen

Het interview staat in de de brochure 'Lessen voor successen 2023'. Hierin staan hoogtepunten en geleerde lessen uit DAW-projecten in Rijn-Westgebied. De brochure wordt verspreid onder agrarische ondernemers in Rijn-West gebied en is samengesteld door het DAW in samenwerking met stroomgebied Rijn-West. Nieuwsgierig naar de brochure? Je bekijkt hem hier.

 

BijlageGrootte
Rijn West Brochure 2023 4.56 MB
Back to top