Met twee benen stevig op de grond tijdens een velddemo over onkruidbeheer in mais

DAW jaaroverzicht 2023: Blijvende inzet op dialoog en praktijk bij het DAW

‘Het was een stormachtig jaar met veel veranderingen in beleid en politiek, die onrust en onzekerheid met zich meebrachten. Ondanks dat, vind ik het heel mooi om te zien hoeveel boeren en tuinders investeren in bodem- en watermaatregelen of meedoen in projecten’, zegt Meri Loeffen, programmamanager, terwijl ze terugblikt in het jaaroverzicht van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) over 2023.
De kracht van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is verbinden. Verbinden van boeren met boeren, verbinden van wetenschap en kennis met praktijk, verbinden van initiatieven met financieringsstromen en verbinden van waterbeherende overheden met waterbeherende boeren. ‘Dat wisten we en lezen we terug in de verhalen van betrokkenen in het jaaroverzicht van het DAW over 2023. In deze tijd is met elkaar in gesprek blijven en aansluiten bij de behoeften van de praktijk heel belangrijk’, stelt Meri Loeffen, DAW-programmamanager.

Voorbeelden van verbinden

In het DAW jaaroverzicht 2023 lichten we voorbeelden van verbinden eruit. In de vorm van de vele projecten en velddemo’s of via het eigen netwerk van DAW Demobedrijven en grote deelname aan cursussen. De DAW Impulsregeling zorgde op een andere schaal voor verbinding. Tijdens de DAW Dialoog Dag brachten we letterlijk alle partijen rond agrarisch waterbeheer bij elkaar. In Friesland kreeg het vorm in een nieuwe  samenwerkingsovereenkomst waar provincie, wetterskip en LTO Noord hun handtekening onder zetten.
‘Meer of betere kennis op het boerenerf laten landen of helpen bij het zetten van een volgende stap om het anders te willen gaan doen, blijft cruciaal. Dit vraagt voortdurend support. Vanuit het DAW zetten we ook in 2024 in op dat iedereen mee wil en kan doen met bodem- en watermaatregelen’, aldus Loeffen.

Nieuwsgierig geworden?

Het jaarverslag biedt een mooi overzicht van alle daadkracht en energie die er in de sector is om aan de slag te gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit en duurzaam bodembeheer.