landschap met lucht, weiland en water

Digitaal spreekuur voor soepel verloop aanvraag DAW Impulsregeling

Inmiddels hebben 9 van de in totaal 21 waterschappen een aanvraag ingediend voor subsidie vanuit de DAW Impulsregeling, twee aanvragen zijn zelfs al gehonoreerd door het ministerie van I en W en gaan (binnenkort) van start. Waterschappen die hulp nodig hebben bij een plan voor beter agrarisch bodem- en waterprojecten kunnen aankloppen bij Advies op Maat: een digitaal spreekuur voor informatie en inspiratie. Carlo Vromans, specialist financiering en subsidies gebiedsinrichting en aangesloten bij het DAW Supportteam: ‘Ons meekijken wordt gewaardeerd.’

‘Het team Advies op Maat helpt waterschappen de DAW Impulsregeling zo goed mogelijk te benutten’, legt Carlo uit. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt geld beschikbaar voor de aanpak van agrarische wateropgaven zoals beschreven in de Gebiedsopgave Agrarische Wateropgave (GAW). Negen van de in totaal 21 waterschappen dienden al een aanvraag in voor de Impulsregeling, twee aanvragen zijn al gehonoreerd. Zo gaat waterschap Rivierenland dankzij de Impulsregeling samen met boeren werken aan het vasthouden van water met stuwtjes en kennis delen over duurzaam bodembeheer. Voor dat laatste werkt het waterschap samen met een loonwerker.

Zonder waterschap geen DAW Impuls

Uitgangspunt van een aanvraag binnen de Impulsregeling is dat een waterschap samenwerkt met agrarische ondernemers bij de aanpak van bodem- en waterbeheer. Het Advies op Maat kan helpen bij een juiste aanvraag. Ook de DAW regiocoördinator, bekend met het gebied, denkt mee. Carlo: ‘Onze betrokkenheid verschilt, maar we merken dat meekijken door ons wordt gewaardeerd. Bij de aanvraag van het Hoogheemraadschap van Rijnland waren we zijdelings betrokken, maar voor waterschap Limburg doen we bijna de hele aanvraag, uiteraard in nauw overleg met de DAW regiocoördinator en waterschap Limburg.’

Eens in de twee weken is er een digitaal spreekuur waar DAW regiocoördinatoren, waterschappers en andere betrokkenen vrijblijvend kunnen aansluiten. Carlo: ‘We krijgen dan vragen als ‘Wat is belangrijk mee te nemen in de begroting’ en ‘Hoe sluit ik goed aan bij de GAW’s’. Sommige waterschappers luisteren alleen, voor inspiratie voor hun eigen projectplan.’ Het team helpt waterschappen waar nodig, maar het waterschap blijft eindverantwoordelijk voor de aanvraag. ‘Zonder waterschap geen DAW Impuls.’

De DAW Impuls níet benutten zou zonde zijn, vindt Carlo. ‘Met dit instrument kun je je betrokkenheid laten zien als waterschap richting agrarische ondernemers.’

Inzicht vergroten over eigen bodem

Hoe een DAW Impulsplan eruitziet, verschilt per gebied merkt Carlo. ‘Waterschap Rivierenland kent een andere problematiek dan bijvoorbeeld waterschap Vallei en Veluwe. Ook de samenwerkingsverbanden verschillen per gebied.’ Toch ziet de financieringsspecialist ook overeenkomsten: ‘Veel waterschappen zetten in op het vergroten van kennis en inzicht bij boeren over hun eigen bodem en bedrijf. We zien in de aanvragen veel bodemadviezen en uitvoering van N-minmetingen terugkomen. Inzicht draagt bij aan handelingsperspectief.’

Het team Advies op Maat bestaat uit Carlo Vromans, Marie Baartmans en Laura de Groot (RVO) en houdt eens in de twee weken een digitaal spreekuur. Ook vragen over de DAW Impuls regeling? Sluit aan bij Advies op Maat en meld je aan via marie.baartmans@kadaster.nl of carlo.vromans@kadaster.nl.

Gerelateerde projecten