Boerenstuw

Boer in Vallei en Veluwe denkt mee bij uitvoering DAW Impuls-projecten

Hoe benut je de gelden uit de DAW Impuls optimaal voor boeren, tuinders en water? Waterschap Vallei en Veluwe kijkt met een schuin oog naar het project Boer aan het Roer, dat is geïnitieerd vanuit de Regio Deal FoodValley. Richard van Hoorn van het waterschap: ‘Zoals de naam al aangeeft kwamen boeren in dat project zelf met ideeën en die voorstellen werden uitgewerkt tot een gezamenlijk gedragen projectplan. We willen met DAW Impuls aansluiten bij initiatieven uit het gebied. Want werken aan gezamenlijke doelen, dát werkt.’

Cruciaal

Welke gezamenlijke doelen ziet Waterschap Vallei en Veluwe? Richard van Hoorn: ‘Zowel waterschap als boeren willen voldoende en schoon water en droge voeten. Om dat blijvend te realiseren, hebben we elkaar nodig. Het waterschap heeft invloed op de watergangen en het drooghouden van de voeten. Voor een toekomstbestendig watersysteem is de rol van de bodem cruciaal, daar gaat het waterschap niet over. Hierin vinden ondernemers en het waterschap elkaar, en hebben we veelal dezelfde belangen. Daarnaast kan het handelen van de boer effect hebben op de waterkwaliteit’. Hierin heef het waterschap ook een handhavende taak. Dit geeft niet altijd het juiste signaal af – en moet mede door de DAW Impuls verder uitgebouwd en geïntensiveerd worden, vindt Richard.

De hamvraag in Vallei en Veluwe: hoe?

Als het aan de omgevingsmanager en DAW-coördinator ligt, krijgt de boer een grote stem in de uitvoering van de DAW Impuls-projecten. Richard: ‘Dan kunnen we met financiering van nut zijn en écht iets teweegbrengen.’ Goed idee vindt hij bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP). ‘Een heel nuttig instrument volgens beleidsmakers, maar vraag het aan een agrarisch ondernemer en die heeft nog geen idee wat ’ie er praktisch aan heeft. Daar gaan we, met in eerste instantie 40 boeren, wat aan doen. En die 40 leren daarvan en vertellen dat verder.’

Wat de invloed is van wat je doet

Ander voorbeeld is meer grip krijgen op bemesting. ‘Ik hoor dat boeren meer inzicht willen in hun in- en output van nutriënten. Dus gaan we meer meten mogelijk maken en tegelijkertijd samen met experts en boeren kijken wat de effecten zijn van bepaalde bemestingstrategieën. Hoe is dat voor het gewas? Hoe is dat voor de waterkwaliteit?’

Gebiedsmakelaar spin in het web?

Bij Boer aan het Roer ziet Richard dat het juiste netwerk inzetten nodig is om de doelgroep te bereiken. ‘Loonwerkers spelen een grote rol in de plannen. Houd ik namelijk als waterschap een informatieavond, dan trek ik tien man. Houdt de loonwerker een demobijeenkomst met machines over een interessante maatregel, dan staat het perceel vol.’ Ook de gebiedsmakelaar is een belangrijke schakel tussen boer en waterschap: ‘We hebben als waterschap twee gebiedsmakelaars in dienst die continu aan keukentafels van boeren zitten om maatregelen voor een beter bodem- en waterbeheer te bespreken.’

Geen volle agenda

Overspoeld raken door projecten met studiegroepen- en bijbehorende bijeenkomsten zal de boer niet gebeuren. Richard kiest voor een andere aanpak: ‘In het voorjaar hoop ik wat interessante demo’s aan te kondigen. Over kruidenrijk grasland bijvoorbeeld, inzet van nieuwe teelten, bemestingsefficiëntie of mechanische onkruidbestrijding.’

Meedenken met jouw DAW Impuls aanvraag?

Ben je van het waterschap en wil je ook een plan indienen in het kader van de DAW Impuls? Schakel dan het team Advies op Maat in. Zij denken mee van a tot z bij het bedenken en indienen van een aanvraag. Lees wat specialist financiering en subsidies gebiedsinrichting Carlo Vromans voor jou kan betekenen.