grond beoordelen

Het peloton meekrijgen: meer slagkracht met DAW Impuls vinden Ton en Sjoerd van waterschap Rivierenland

De DAW Impuls maakt het waterbeheerders en agrariërs mogelijk een stapje extra te doen voor waterkwaliteit- en kwantiteit in hun gebied. Maar de effectiviteit van de nieuwe projecten valt of staat volgens Ton van der Putten van waterschap Rivierenland met de aantallen boeren die meedoen. ‘Met onze nieuw ontwikkelde projecten richten we ons op het peloton.’

Onder het DAW Uitvoeringsprogramma Groesbeek Citters vallen maar liefst vier projecten waarmee boeren nog effectiever aan de slag kunnen met bodem- en watermaatregelen. De DAW Impulsregeling die in juli 2023 werd opengesteld, maakt het voor Waterschap Rivierenland mogelijk om duurzaam agrarisch bodem en waterbeheer groter op te pakken. Beleidsadviseur Ton van der Putten bij het waterschap: ‘De opgave is helder, nu moeten zoveel mogelijk boeren meedoen’.

Droogtebestrijding

De projecten zijn volgens Ton en projectleider Sjoerd Pietersen aansprekend, praktisch én in samenwerking met een breed netwerk. ‘ZLTO is een belangrijke partner, maar ook loonbedrijf Groesbeek.’ Belangrijkste voor Sjoerd was dat boeren zelf antwoord gaven op de vraag ‘Welke maatregelen dragen bij aan de bodem en waterkwaliteit, zijn praktisch uitvoerbaar en maken onze agrariërs nieuwsgierig en enthousiast om een bijdrage te leveren aan de lokale doelen’. Zo ontstond enkele jaren geleden het projectidee droogtebestrijding door water vasthouden met een LOP-stuw of duikerschot. Na uitrol van een pilot, is het nu tijd om deze maatregel verder op te schalen in het Rijk van Nijmegen.

Bodemkennis toepasbaar maken

Een ander DAW Impulsproject wordt uitgevoerd met de ZLTO-afdeling Rijk van Nijmegen en richt zich op duurzaam bodembeheer. Samen met Loonbedrijf Groesbeek worden praktische pilots uitgevoerd over bijvoorbeeld mechanische onkruidbestrijding en bodemverdichting. Daarnaast wordt het mogelijk om voor deelnemers een ‘gratis’ bodemadvies te ontvangen via het BBWP. Sjoerd: ‘We maken het toepasbaar voor deelnemers door dertig agrarische ondernemers te adviseren bij het invullen van hun BedrijfsBodemWaterplan. Daar komen geschikte maatregelen op perceelsniveau uit voort.’ Ton weet uit gesprekken dat boeren de urgentie om aan de slag te gaan voelen. ‘Gevolgen door klimaatverandering, het wegvallen van derogatie, signalen genoeg. Met deze projecten geven we een antwoord op de vraag ‘hoe ga ik aan de slag’.

Om de impact van de agrarische bodem en waterbeheermaatregelen op het oppervlaktewater in kaart te brengen wordt samengewerkt met het NMI (Nutriënten Management Instituut) om een gedegen monitoringsplan te ontwikkelen waarbij de deelnemende agrariërs worden betrokken. Tenslotte is het mogelijk voor agrarische ondernemers om door Agroforestry Netwerk Gelderland ondersteund te worden met het opstellen van een agroforestry-bedrijfsplan.

Voorlopers aanstekelijk

Ton: ‘De ingediende projectplannen zijn breed gedragen. Toch blijft het voor mij spannend of we het peloton meekrijgen.’ Eind februari vinden twee informatiebijeenkomsten plaats waar geïnteresseerden boeren en tuinders meer kunnen horen. Ton: ‘En enthousiaste voorlopers die van zich laten horen kunnen het verschil maken. Zo is de voorzitter van ZLTO-afdeling Rijk van Nijmegen zelf erg nieuwsgierig naar nieuwe technieken. Dat werkt aanstekelijk op de rest van de leden en de animo om aan een project mee te doen is groot.’