GLB-pilot Landbouwloket

De GLB-pilot Landbouwloket DAW onderzoekt de mogelijkheden van een digitaal landbouwportaal. Dit moet de financiële en praktische ondersteuning voor boeren, tuinders en telers die met de kansrijke maatregelen rondom water- en bodembeheer aan de slag willen, makkelijker en laagdrempeliger beschikbaar maken. 

Op dit moment is er nog te weinig samenhang tussen maatregelen ten aanzien van bodem- en waterbeheer vanuit verschillende programma′s en de financiële ontsluiting van deze maatregelen. De pilot beoogt deze samenhang te realiseren. In de pilot wordt gewerkt aan het opzetten van een landelijk handboek, het inrichten van een digitaal landbouwportaal inclusief achterliggende ondersteuning en het toetsen hiervan in drie deelgebieden.

Doel van de GLB-pilot Landbouwloket DAW

Middelen voor boeren, tuinders en telers makkelijk bereikbaar maken door te onderzoeken:

  • Hoe de (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB voor boeren, tuinders en telers zo makkelijk mogelijk beschikbaar gesteld kan worden via een landbouwloket;
  • Hoe de financiers van het landbouwloket een goed overzicht geboden kan worden van de resultaten die door de ondersteuning zijn gerealiseerd;
  • Hoe de (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB maximaal aangesloten kan worden op de praktijk.

Eindfase

De ontwikkeling van het landbouwloket is in de eindfase beland. In de eerste helft van 2024 is volop ontwikkeld en uitgebreid getest met mogelijke eindgebruikers. De eerste reacties zijn hoopgevend en geven aan dat het platform eenvoudig te gebruiken is.

Het portaal doet drie dingen:

  • Het maakt inzichtelijk wat de opgaves zijn in gebieden;
  • Het geeft een overzicht van beschikbare middelen;
  • Het ontzorgt: de middelen zijn eenvoudig te ontsluiten door partijen en aan te vragen voor agrariërs en gebieden.

Vervolg, achtergronden en speelveld 

In de tweede helft van 2024 wordt aan de hand van de feedback uit de testsessies updates doorgevoerd. Ondertussen wordt het loket al gebruikt door enkele organisaties, waaronder door waterschap Rivierenland met projecten vanuit DAW Impuls. Wat uiteindelijk volgt is een volledig functionerend, online landbouwloket als resultaat. Dan is het project klaar, maar hopelijk staan we dan aan het begin van de uitrol in heel Nederland. We zijn daarover in gesprek met verschillende partijen.

Een overzicht van de achtergronden en het speelveld van de GLB-pilot lees je in deze afbeelding.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het ministerie van LNV.

Gerelateerde projecten