overtollig water

Kennismiddag over waterbeheer in de Veenkoloniën

Hoe zorg je dat je gewas vitaal blijft bij extreme neerslag. Hoe sla je overtollig water op voor gebruik tijdens droogte? Welke nieuwe ervaringen hebben boeren met watermaatregelen?

Tijdens de kennismiddag over waterbeheer in de Veenkoloniën komen praktijkervaringen met watermaatregelen en de watersituatie in de regio aan bod. De waterbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 26 maart bij de WUR-proeflocatie én regionale Boerderij van de Toekomst Valthermond. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link tot 24 maart.

Een medewerker van waterschap Hunze en Aa’s, een akkerbouwer en de projectleider van de Boerderij van de Toekomst Valthermond geven hun kijk op (gezamenlijk) waterbeheer in de Veenkoloniën. Het initiatief voor de waterbijeenkomst komt vanuit Innovatie Veenkoloniën.

Meer excursies

Binnen het project Boer van de Toekomst verzorgt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer twee excursies naar de regionale Boerderijen van de Toekomst in Lelystad, Valthermond of Hengelo (Gld). Op de proeflocaties vind je voorbeelden van duurzaam bodembeheer, oplossingen voor verdichting of het omgaan met te droge of te natte omstandigheden.

De data voor 2024 kunnen in overleg worden vastgesteld. Wil jij in 2024 graag meedoen? Geef dan jouw interesse voor een excursie door via deze link.

Boerderij van de Toekomst

Deze bijeenkomst is onderdeel van de ‘Boerderij van de Toekomst. In het project Boer van de Toekomst verbindt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer deze vraag van de Boerderij van de Toekomst aan de praktijkervaringen van boeren en tuinders. Op de proeflocaties vind je voorbeelden van duurzaam bodembeheer, oplossingen voor verdichting of het omgaan met te droge of te natte omstandigheden.