Laatste kans voor excursie naar Boerderij van de Toekomst met het DAW

Nog niet naar de Boerderij van de Toekomst in Lelystad, Valthermond of Hengelo (Gld) geweest? Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer organiseren we dit voorjaar nog 3  excursies naar deze proeflocaties. Meer over de inhoud van de excursies en hoe je je kunt aanmelden vind je hieronder.

Tijdens de rondleiding en gesprekken met onderzoekers op de Boerderij van de Toekomst komen zaken als kosten en investeringen, strokenteelt in relatie tot plaagbestrijding, beregening en zoetwateropslag en bemesting aan bod. Dit alles vanuit de onderzoeksvraag ‘hoe boeren we over tien jaar?’

In het project Boer van de Toekomst verbindt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer deze vraag van de Boerderij van de Toekomst aan de praktijkervaringen van boeren en tuinders. Op de proeflocaties vind je voorbeelden van duurzaam bodembeheer, oplossingen voor verdichting of het omgaan met te droge of te natte omstandigheden. Tegelijkertijd komen politiek en maatschappelijk gevoelige thema’s aan bod, denk aan het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en het vergroten van biodiversiteit. Boeren en tuinders maken zich zorgen over de afzet, de onvoorspelbaarheid van beleid en de maatschappij die continu meekijkt, maar niet van de hoed of de rand weet.

Praktijk doorgeven aan beleidsmakers

Naast een rondleiding over het veld en langs het machinepark is het gesprek over kansen en uitdagingen in de agrarische sector een nadrukkelijk onderdeel van de excursie. Ons Spel van de Toekomst helpt bij het voeren van dit gesprek. Met stellingen, vragen en een beetje competitie kan iedereen zijn of haar zegje doen. “Ik vind het minstens zo belangrijk dat wij praktische kennis en ervaringen van boeren doorgeven aan beleidsmakers en bedrijven die alternatieve middelen en technologieën ontwikkelen”, aldus Pieter de Wolf, projectleider Boerderij van de Toekomst.

Ga je mee? Schrijf je in!

In het voorjaar van 2024 worden nog 3 excursies georganiseerd naar de Boerderij van de Toekomst in Lelystad, Valthermond en Hengelo (GLD). De data voor 2024 kunnen in overleg worden vastgesteld. Wil jij in 2024 graag mee? Geef dan jouw interesse voor een excursie door via deze link.

Globaal programma*

  • Ontvangst
  • Presentatie en dialoog over Boerderij van de Toekomst
  • ‘Spel van de Toekomst’
  • Rondleiding buiten (teelten, vaste rijpaden) en binnen (machines, veldrobots)

*programma kan variëren op basis van specifieke wensen van groepsexcursie. Excursie is altijd inclusief lunch, aan het begin of einde van de excursie.

Aanmelden kan via deze link.

Contact

Neem voor meer informatie over de excursie of het spel contact op met Thea Kampert (06 48263234 of Thea@nflux.nl). Of bel met jouw regiocoördinator of Kennismatcher.

Relevante links

Over het project

Het project Boer van de Toekomst maakt onderdeel uit van het DAW Kennisprogramma Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.

Andere video's

Back to top