Ga mee naar de Boerderij van de Toekomst

 

Hoe boeren we over tien jaar? In het project Boer van de Toekomst verbindt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer deze vraag van de Boerderij van de Toekomst aan de praktijkervaringen van boeren en tuinders. Boeren, tuinders en wetenschappers gaan hierover in gesprek met elkaar tijdens excursies naar de Boerderij van de Toekomst in Lelystad.

Op de proeflocatie in Flevoland vind je voorbeelden van duurzaam bodembeheer, oplossingen voor verdichting of het omgaan met te droge of te natte omstandigheden. Tegelijkertijd komen politiek en maatschappelijk gevoelige thema’s aan bod, denk aan het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en het vergroten van biodiversiteit. Boeren en tuinders maken zich zorgen over de afzet, de onvoorspelbaarheid van beleid en de maatschappij die continu meekijkt, maar niet van de hoed of de rand weet.

Praktijk doorgeven aan beleidsmakers

Naast een rondleiding over het veld en langs het machinepark is het gesprek over kansen en uitdagingen in de agrarische sector een nadrukkelijk onderdeel van de excursie. Ons Spel van de Toekomst helpt bij het voeren van dit gesprek. Met stellingen, vragen en een beetje competitie kan iedereen zijn of haar zegje doen. “Ik vind het minstens zo belangrijk dat wij praktische kennis en ervaringen van boeren doorgeven aan beleidsmakers en bedrijven die alternatieve middelen en technologieën ontwikkelen”, aldus Pieter de Wolf, projectleider Boerderij van de Toekomst.

Ga je mee? Schrijf je in!

Ook jij kan je inschrijven voor een excursie naar de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. De laatste excursie in 2022 is inmiddels geweest.

Ook in 2023 worden excursies gehouden in Lelystad. Dan volgen er mogelijk ook excursies naar regionale Boerderijen van de Toekomst elders in het land. Wil je op de hoogte gehouden worden van de data en mogelijkheden? Geef dan jouw interesse door via deze link.

Globaal programma*

  • Ontvangst
  • Presentatie en dialoog over Boerderij van de Toekomst
  • ‘Spel van de Toekomst’
  • Rondleiding buiten (teelten, vaste rijpaden) en binnen (machines, veldrobots)

*programma kan variëren op basis van specifieke wensen van groepsexcursie. Excursie is altijd inclusief lunch, aan het begin of einde van de excursie.

Aanmelden kan via deze link.

Contact

Neem voor meer informatie over de excursie of het spel contact op met Thea Kampert (06 48263234 of Thea@nflux.nl). Of bel met jouw regiocoördinator of Kennismatcher.

Relevante links

Over het project

Het project Boer van de Toekomst maakt onderdeel uit van de DAW-pijler Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie.
Versterkte Kennisverspreiding wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.

 

Andere video's

Back to top