Ga mee naar de Boerderij van de Toekomst

 

Hoe boeren we over tien jaar? In het project Boer van de Toekomst verbindt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer deze vraag van de Boerderij van de Toekomst aan de praktijkervaringen van boeren en tuinders. Boeren, tuinders en wetenschappers gaan hierover in gesprek met elkaar tijdens excursies naar de Boerderij van de Toekomst in Lelystad en Valthermond.

Op de proeflocaties in Flevoland en Valthermond vind je voorbeelden van duurzaam bodembeheer, oplossingen voor verdichting of het omgaan met te droge of te natte omstandigheden. Tegelijkertijd komen politiek en maatschappelijk gevoelige thema’s aan bod, denk aan het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en het vergroten van biodiversiteit. Boeren en tuinders maken zich zorgen over de afzet, de onvoorspelbaarheid van beleid en de maatschappij die continu meekijkt, maar niet van de hoed of de rand weet.

Praktijk doorgeven aan beleidsmakers

Naast een rondleiding over het veld en langs het machinepark is het gesprek over kansen en uitdagingen in de agrarische sector een nadrukkelijk onderdeel van de excursie. Ons Spel van de Toekomst helpt bij het voeren van dit gesprek. Met stellingen, vragen en een beetje competitie kan iedereen zijn of haar zegje doen. “Ik vind het minstens zo belangrijk dat wij praktische kennis en ervaringen van boeren doorgeven aan beleidsmakers en bedrijven die alternatieve middelen en technologieën ontwikkelen”, aldus Pieter de Wolf, projectleider Boerderij van de Toekomst.

Ga je mee? Schrijf je in!

Ook jij kan je inschrijven voor een excursie naar de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. De excursiedata voor 2023 zijn: 8 en 29 juni, 20 juli, 31 augustus en 21 september.
Bij voldoende aanmeldingen worden in 2023 ook excursie(s) op de regionale Boerderij van de Toekomst in Valthermond gehouden. Vanaf juli 2023 is melkveeproefbedrijf De Marke in Gelderland ook een regionale Boerderij van de Toekomst.
Jouw interesse voor een excursie kun je doorgeven via deze link.

Globaal programma*

  • Ontvangst
  • Presentatie en dialoog over Boerderij van de Toekomst
  • ‘Spel van de Toekomst’
  • Rondleiding buiten (teelten, vaste rijpaden) en binnen (machines, veldrobots)

*programma kan variëren op basis van specifieke wensen van groepsexcursie. Excursie is altijd inclusief lunch, aan het begin of einde van de excursie.

Aanmelden kan via deze link.

Contact

Neem voor meer informatie over de excursie of het spel contact op met Thea Kampert (06 48263234 of Thea@nflux.nl). Of bel met jouw regiocoördinator of Kennismatcher.

Relevante links

Over het project

Het project Boer van de Toekomst maakt onderdeel uit van de DAW-pijler Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie.
Versterkte Kennisverspreiding wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.

 

Andere video's

Back to top