Regiocoördinatoren

Vragen, ideeën of opmerkingen?

Neem contact op met een regiocoördinator bij jouw in de buurt. Of neem contact met ons op via info@agrarischwaterbeheer.nl

Kennis op maat

De Kennismatchers willen kennis op maat op het boerenerf krijgen. Zodat jij als agrariër weloverwogen en gericht maatregelen kan nemen op gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit, bodem en/of klimaatadaptatie met oog voor een optimaal bedrijfsresultaat.
Heb je een idee, suggestie of vraag voor de Kennismatchers? Neem dan contact op.

Bouwe Bakker

Provincie:
Friesland

Waterschap:
Wetterskip Fryslân 

06 52481991
bbakker@ltonoord.nl

 


 

Caroline Schrandt

Provincie:
Groningen, Noord-Drenthe

Waterschap:
Noorderzijlvest, Hunze en Aa's

06 52401222
caroline.schrandt@kadaster.nl

 

 

 

Elma Haakmeester

Provincie:
Overijssel, Zuid-Drenthe

Waterschap:
Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen

06 11238349
elma.haakmeester@kadaster.nl

 

 

 

 

John van Duursen

Provincie:
Gelderland

Waterschap:
Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Rivierenland

06 22600737
jvduursen@ltonoord.nl

 

 

 

 

Jacco Hoogendam

Provincie:
Noord-Holland, Zuid-Holland

Waterschap:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rivierenland

06 14872853
jhoogendam@ltonoord.nl

 

 

 

 

Martijn Neijenhuis

Provincie:
Flevoland

Waterschap:
Flevoland

06 20247458
martijn.neijenhuis@kadaster.nl

 

 

 

 

Michiel Pols

Provincie:
Zuid-Holland

Waterschap:
Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard, Hollandse Delta

06 12226166
michiel@nflux.nl

 

 

 

 

Lydia Wijbenga

Provincie:
Utrecht, Noord-Holland

Waterschap:
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

06 11780424
lydia.wijbenga@kadaster.nl

 

 

 

 

Johan Elshof

Provincie:
Noord-Brabant

Waterschap:
Aa en Maas, de Dommel, Brabantse Delta, Scheldestromen

06 29520260
johan.elshof@zlto.nl

 

 

 

 

Arend Jan Cuperus

Provincie:
Limburg

Waterschap:
Limburg

06 51490278
acuperus@arvalis.nl

 

 

 

 

 

 

 

Back to top