Regiocoördinatoren

Vragen, ideeën of opmerkingen?

Neem contact op met een regiocoördinator bij jouw in de buurt. Of neem contact met ons op via info@agrarischwaterbeheer.nl

Tjeerd Hoekstra

Provincie:
Friesland

Waterschap:
Wetterskip Fryslân 

06 13925749
thoekstra@ltonoord.nl

 

Lees meer: Tjeerd Hoekstra nieuwe DAW-regiocoördinator Friesland
 

Marijn Struik

Provincie:
Gelderland

Waterschap:
Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Rivierenland

06 15 28 28 28
mstruik@ltonoord.nl

 

 

Lees meer: DAW-vehikel om de juiste maatregelen te nemen

Elma Haakmeester

Provincie:
Overijssel, Zuid-Drenthe

Waterschap:
Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen

06 11238349
elma.haakmeester@kadaster.nl

 

Lees meer: Regio-coördinator Elma Haakmeester: 'DAW organiseert dialoog'

 

Jacco Hoogendam

Provincie:
Noord-Holland, Zuid-Holland

Waterschap:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

06 14872853
jhoogendam@ltonoord.nl

 

Lees meer: Jacco Hoogendam DAW-regiocoördinator in Noord-Holland

 

 

Martijn Neijenhuis

Provincie:
Flevoland, Groningen, Noord-Drenthe

Waterschap:
Zuiderzeeland, Noorderzijlvest, Hunze en Aa's

06 20247458
martijn.neijenhuis@kadaster.nl

 

 

 

 

Provincie:
Zuid-Holland

Waterschap:
Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard, Hollandse Delta

info@agrarischwaterbeheer.nl 

 

 

 

 

Lydia Wijbenga

Provincie:
Utrecht, Noord-Holland

Waterschap:
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

06 11780424
lydia.wijbenga@kadaster.nl

 

Lees meer: Regiocoördinator Lydia Wijbenga: 'Werken aan begrip en verbinding is nodig'

 

 

Michael van der Schoot

Provincie:
Noord-Brabant en Zeeland

Waterschap:
Aa en Maas, de Dommel, Brabantse Delta, Scheldestromen

06 39007314
michael.van.der.schoot@zlto.nl

 

 

 

 

 

 

Arend Jan Cuperus

Provincie:
Limburg

Waterschap:
Limburg

06 51490278
acuperus@arvalis.nl

 

 

Lees meer: Regio-coördinator Limburg Arend Jan Cuperus: aanjager en verbinder

 

 

 

 

Kennis op maat

Naast de regiocoördinatoren zijn binnen het DAW Kennismatchers actief. Kennismatchers willen kennis op maat op het boerenerf krijgen. Zodat jij als agrariër weloverwogen en gericht maatregelen kan nemen op gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit, bodem en/of klimaatadaptatie met oog voor een optimaal bedrijfsresultaat.
Heb je een idee, suggestie of vraag voor de Kennismatchers? Neem dan contact op.

Back to top