Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

We kijken terug op een boeiend 2021, maar zijn ook alweer  volop in 2022. We ontmoeten elkaar weer fysiek, zijn met elkaar  in gesprek, maken resultaten zichtbaar vanuit ons gezamenlijk  doel ‘samen werken aan schoon en voldoende water en een  betere bodem’. 
 
Want met elkaar zijn we aan zet om de water- en bodemkwaliteit  te verbeteren. Bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) gaat  dit samen met verbetering van de agrarische bedrijfsvoering. Juist  de combinatie van boeren en tuinders die vrijwillig maatregelen  nemen die goed zijn voor hun bodem, gewas of vee en waarmee  tegelijkertijd wordt gewerkt aan de wateropgave blijft de basis  van het DAW. Het DAW geeft agrariërs de ruimte om zelf aan het  stuur te zitten om naar doelen toe te werken. We willen onze  impact de komende jaren nog groter maken door nog meer  samen te werken en samen meer DAW-maatregelen uit te voeren. 
 
Het DAW Jaarverslag 2021 vind je via deze link:
 

DAW Jaarverslag 2021

 

Voorgaande jaarverslagen

Voor jaarverslagen van voorgaande jaren verwijzen wij u graag naar:

 

 

Back to top