Jaarverslagen

Jaarlijks maken wij de balans op met een jaarverslag. Hierin lees je inspirerende praktijkverhalen en hoe de DAW-aanpak bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit, de opgave op gebied van verdroging, vernatting, verzilting én een betere bedrijfsvoering.

https://agrarischwaterbeheer.nl/jaarverslag2020

https://agrarischwaterbeheer.nl/jaarverslag2019

https://agrarischwaterbeheer.nl/jaarverslag2018

https://agrarischwaterbeheer.nl/document/jaarverslag-2014-2015

 

Back to top