BOOT-lijst maatregelen agrarisch waterbeheer

In het  Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij (BOOT) van 7 juni 2017 is een herziene lijst met maatregelen vastgesteld om waterkwaliteit, waterkwantiteit en/of bodemkwaliteit te verbeteren. In de lijst is een toelichting opgenomen of de maatregel al dan niet gesubsidieerd kan worden vanuit het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3).

Onderaan op deze pagina kun je de lijst met maatregelen downloaden; als pdf- en als xls-bestand.
Achtergronden bij informatie van de BOOT-lijst (link naar pdf-bestand op de site van Wageningen University and Research).

Lees meer over de maatregelen zelf via de onderwerpen op deze site op het gebied van:

BijlageGrootte
BOOT-lijst (xls)259.5 KB
BOOT-lijst (pdf)273.48 KB
Back to top