BOOT-lijst maatregelen agrarisch waterbeheer

In het  Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij (BOOT) van 7 juni 2017 is een herziene lijst met maatregelen vastgesteld om waterkwaliteit, waterkwantiteit en/of bodemkwaliteit te verbeteren. In de lijst is een toelichting opgenomen of de maatregel al dan niet gesubsidieerd kan worden vanuit het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3).

Hieronder kun jede lijst downloaden, als pdf- en als xls-bestand.

Lees meer over de maatregelen zelf op het gebied van

BijlageGrootte
BOOT-lijst (xls)259.5 KB
BOOT-lijst (pdf)273.48 KB
Back to top