BOOT-lijst maatregelen agrarisch waterbeheer

In het  Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij (BOOT) van 7 juni 2017 is een herziene lijst met maatregelen vastgesteld om waterkwaliteit, waterkwantiteit en/of bodemkwaliteit te verbeteren. Deze lijst biedt een ruime keuzemogelijkheid van maatregelen die als maatwerk uitgevoerd kunnen worden.
 
Afhankelijk van de grondsoort, de sector of het beoogde doel. In de lijst is een toelichting opgenomen of de maatregel al dan niet gesubsidieerd kan worden vanuit het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3).
 
Hieronder kunt de lijst downloaden, als pdf- en als xls-bestand.
 
Lees meer over de maatregelen zelf.

BijlageGrootte
BOOT-lijst (xls)259.5 KB
BOOT-lijst (pdf)273.48 KB
Back to top