BOOT-lijst maatregelen agrarisch waterbeheer

Inspiratiebron om de waterkwaliteit, waterkwantiteit en bodemkwaliteit te verbeteren

De BOOT-lijst bevat 85 bovenwettelijke landbouwkundige maatregelen om de waterkwaliteit, waterkwantiteit en bodemkwaliteit te verbeteren. De lijst dient als inspiratiebron en maakt duidelijk welke maatregelen boer en tuinders kunnen nemen.

Onder meer provincies en waterschappen kunnen de BOOT-lijst gebruiken voor de openstellingen van de subsidieregelingen vanuit het Nationaal Strategisch Plan (NSP), voor het uitvoeren van maatregelen die voortvloeien uit de Gebiedsdocumenten Agrarische Wateropgave of voor het openstellen van regionale ‘landbouwportalen’, zoals in Noord-Holland, Rijnland of Noord-Nederland is gebeurd.

Herzien

De BOOT-lijst is in 2022 herzien. De lijst 2022 bevat 85 bovenwettelijke maatregelen die bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn, de Richtlijn duurzaam gebruik van pesticide, de Beleidsnota drinkwater en het Deltaprogramma. Het gros van de maatregelen is gekoppeld aan een wetenschappelijke publicatie of onderzoeksgegevens uit praktijkonderzoek. Alle voor agrarisch ondernemers mogelijk toepasselijke eco-regelingen (NSP) zijn in de lijst opgenomen, met uitzondering van enkele maatregelen die andere doelstellingen dan die vanuit het DAW nastreven.

Toelichting BOOT-lijst

In een webinar is de herziene BOOT-lijst toegelicht door Carlo Vromans (specialist financiering en subsidies gebiedsinrichting bij Regiebureau POP en lid van het Supportteam DAW) en Servaas Damen (lid DAW Kernteam). Bekijk het webinar hieronder. Tekst gaat verder onder video. 

Bondig en uitgebreid overzicht

We hebben hieronder twee versies van de BOOT-lijst klaar gezet als downloads. De printvriendelijke versie bevat een bondig overzicht van de maatregelenlijst. De uitgebreide versie is inclusief verwijzingen naar factsheets of andere publicaties.

Vragen?

Een overzicht van veel gestelde vragen vind je hier. Staat jouw vraag er niet bij? Mail dan naar info@agrarischwaterbeheer.nl en we nemen contact met jou op.

Hier vind je de belangrijkste vragen en antwoorden over de BOOT-lijst.

BijlageGrootte
BOOT-lijst 2022139.31 KB
BOOT-lijst 2022 (Excel)97.11 KB
Back to top