Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Kennismatchers

 

Kennismatchers: verbindende schakel

Hoe vind je als boer of tuinder nu de juiste resultaten of informatie voor jouw bedrijf en situatie? Zie hier de taak van de drie Kennismatchers binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

De Kennismatchers gaan de kennis en ervaring uit de 500 lopende en afgeronde projecten ordenen, beter vindbaar en bruikbaar maken of ter inspiratie delen. Door een overzicht van de bestaande kennis te krijgen, kunnen de Kennismatchers ook beter inventariseren waar de kennishiaten zitten.

Hun rol is om kennis te ontsluiten en verbindingen te leggen tussen boeren en tuinders enerzijds en anderzijds onder andere kennisinstituten, proefboerderijen, praktijknetwerken en kennisplaforms. De Kennismatchers vormen de verbindende schakel. Tegelijkertijd kunnen ze er zo voor boeren zinvolle en interessante activiteiten aan koppelen zoals de excursies naar de Boerderij van de Toekomst in Lelystad.

 

Back to top