DAW jaarverslag 2021: Met focus verder in de uitvoering van water- en bodemprojecten

De kracht van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is elkaar inspireren, bij elkaar op het erf kijken, kennis en ervaringen delen. ‘Dat wisten we en lezen we terug in de verhalen van betrokkenen in het jaarverslag van het DAW over 2021’, stelt Meri Loeffen, DAW-programmamanager.
 

 
In het tweede ‘coronajaar’ werden de fysieke gesprekken tussen boeren en tuinders, het waterschap en andere partijen gemist. Tegelijkertijd zijn er in 2021, ondanks alle beperkingen, toch 27 projecten bijgekomen, succesvolle regionale projecten landelijk uitgerold en projecten afgerond.
 
‘In het jaarverslag delen we waarin en hoe het DAW de komende jaren grotere stappen wil zetten, zoals de focus op monitoring en wateropgaves in de regio tot uitvoering brengen’, zegt Loeffen. ‘Natuurlijk trakteren we de lezers ook in dit jaarverslag weer op mooie praktijkverhalen en geven we een impressie van de verscheidenheid aan projecten die onder het DAW vallen. En we laten voorbeelden van tools zien die zijn ontwikkeld voor boeren en tuinders om gericht te  werken aan schoon en voldoende water en een gezonde bodem.’ 
 

Zelf aan het stuur

Bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) gaat dit alles samen met verbetering van de agrarische bedrijfsvoering. ‘Juist de combinatie van boeren en tuinders die vrijwillig maatregelen nemen die goed zijn voor hun bodem, gewas of vee en waarmee tegelijkertijd wordt gewerkt aan de wateropgave blijft de basis van het DAW’, schrijven de DAW-bestuurders Sander Mager (Unie van Waterschappen) en Tineke de Vries (vanuit haar voormalige rol als LTO Portefeuillehouder Bodem en Water) in het voorwoord. ‘Het DAW geeft agrariërs de ruimte om zelf aan het stuur te zitten om naar doelen toe te werken. We willen onze impact de komende jaren nog groter maken door nog meer samen te werken en samen meer DAW-maatregelen uit te voeren. Het is belangrijk om te onderbouwen hoe het DAW bijdraagt aan de doelen en wat we met het DAW gezamenlijk hebben bereikt tot nu toe. Zo gaan we sneller van aansprekende voorbeeldprojecten naar bredere toepassing.’
 
Het Bestuurlijk Overleg DAW neemt het jaarverslag in ontvangst. Van Links naar rechts: Sander Mager (Unie van Waterschappen), Hans Kuipers (IPO), Sjaak van der Tak (LTO Nederland), Marije Beens (ministerie van LNV) en Mattie Busch (ministerie van IenW). Foto Dirk Hol
 
 
Back to top