GLB-pilots

In de GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak DAW en de GLB-pilot Landbouwloket DAW wordt gewerkt aan het maximaal faciliteren van agrariërs om in samenwerking met de partners in hun gebied, een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van water en de bodemgezondheid.

25 lessen en toolbox


In vier gebieden (Flevoland, Noordoost Twente, Limburg en de Achterhoek) hebben waterschappen, agrariërs, boerencollectieven en -organisaties intensief samengewerkt. In de periode 2022 tot 2024 werkten zij aan projecten op het gebied van water en bodem. Er zijn methodieken ontwikkeld en leerervaringen opgedaan. Deze zijn verwerkt tot een boekje met 25 lessen voor een succesvolle, gebiedsgerichte aanpak.

Een gebiedsgerichte aanpak lijkt een toverwoord te zijn geworden, maar samenwerken blijft vooral mensenwerk. In de GLB-pilot is in de praktijk geleerd dat het succes van een gebiedsaanpak neerkomt op drie belangrijke punten:

A. Stel de mens voorop, investeer in relaties
B. Schrijf geen vaste stappen voor, maar geef en neem ruimte voor een eigen aanpak, tempo en samenwerking in een gebied
C. Beweging komt beter op gang als de overheid zich faciliterend opstelt met instrumenten 

Deze drie punten zijn uitgewerkt in 25 geleerde lessen. Het boekje is binnenkort te downloaden. In het boekje wordt verwezen naar een toolbox. Deze komt zo snel mogelijk online. 

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, meld je aan voor de nieuwsbrief.  

GLB-Pilot gebiedsgerichte aanpak

Looptijd: 2021-2023 
Locatie: Achterhoek, Flevoland, Limburg en Twente
Partners: rLTO’s, waterschappen, agrarische collectieven, provincies en anderen
 
 
Doel
Samen met de partners in het gebied ontdekken:
 
  • Wat agrariërs nodig hebben om stappen te zetten die verbeteringen opleveren voor de kwaliteit en kwantiteit van water en de bodemgezondheid in hun gebied;
  • Hoe een samenwerking tussen de partners in het gebied het beste ingericht kan worden zodat agrariërs maximaal bij kunnen dragen aan de bodem- en waterdoelen;
  • Hoe de (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB hierop aangesloten kan worden.
Resultaat
Een beproefde werkwijze vanuit de praktijk voor optimale samenwerking en doelbereik in een gebied rondom bodem- en waterbeheer waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB zodat uitvoering ook daadwerkelijk mogelijk gemaakt wordt.
 
 

GLB-Pilot Landbouwloket DAW 

Looptijd: 2021-2023
Locatie: Limburg, Rivierenland en Zeeland
Partners: rLTO’s, waterschappen, agrarische collectieven, provincies en anderen 
 
 
Doel
Middelen voor agrariërs makkelijk bereikbaar maken door te onderzoeken:
 
  • Hoe de (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB voor agrariërs zo makkelijk mogelijk beschikbaar gesteld kan worden via een landbouwloket;
  • Hoe de financiers van het landbouwloket een goed overzicht geboden kan worden van de resultaten die door de ondersteuning zijn gerealiseerd;
  • Hoe de (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB maximaal aangesloten kan worden op de praktijk.
Resultaat
Een handboek met verschillende keuzemogelijkheden en ICT-tooling om te komen tot regionaal maatwerk bij de inrichting en uitvoering van een landbouwloket dat naadloos aansluit op de (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB.
 
 

Een project van


Mede mogelijk gemaakt door

 
BijlageGrootte
infographic_daw_def.pdf278.21 KB
Back to top