GLB-pilots

In de GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak DAW en de GLB-pilot Landbouwloket DAW wordt gewerkt aan het maximaal faciliteren van agrariërs om in samenwerking met de partners in hun gebied, een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van water en de bodemgezondheid.

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, meld je aan voor de nieuwsbrief.  

GLB-Pilot gebiedsgerichte aanpak

Looptijd: 2021-2023 
Locatie: Achterhoek, Flevoland, Limburg en Twente
Partners: rLTO’s, waterschappen, agrarische collectieven, provincies en anderen
 
 
Doel
Samen met de partners in het gebied ontdekken:
 
  • Wat agrariërs nodig hebben om stappen te zetten die verbeteringen opleveren voor de kwaliteit en kwantiteit van water en de bodemgezondheid in hun gebied;
  • Hoe een samenwerking tussen de partners in het gebied het beste ingericht kan worden zodat agrariërs maximaal bij kunnen dragen aan de bodem- en waterdoelen;
  • Hoe de (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB hierop aangesloten kan worden.
Resultaat
Een beproefde werkwijze vanuit de praktijk voor optimale samenwerking en doelbereik in een gebied rondom bodem- en waterbeheer waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB zodat uitvoering ook daadwerkelijk mogelijk gemaakt wordt.
 
 

GLB-Pilot Landbouwloket DAW 

Looptijd: 2021-2023
Locatie: Limburg, Rivierenland en Zeeland
Partners: rLTO’s, waterschappen, agrarische collectieven, provincies en anderen 
 
 
Doel
Middelen voor agrariërs makkelijk bereikbaar maken door te onderzoeken:
 
  • Hoe de (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB voor agrariërs zo makkelijk mogelijk beschikbaar gesteld kan worden via een landbouwloket;
  • Hoe de financiers van het landbouwloket een goed overzicht geboden kan worden van de resultaten die door de ondersteuning zijn gerealiseerd;
  • Hoe de (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB maximaal aangesloten kan worden op de praktijk.
Resultaat
Een handboek met verschillende keuzemogelijkheden en ICT-tooling om te komen tot regionaal maatwerk bij de inrichting en uitvoering van een landbouwloket dat naadloos aansluit op de (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB.
 
 

Een project van


Mede mogelijk gemaakt door

 
BijlageGrootte
infographic_daw_def.pdf278.21 KB
Back to top