Verdroging en vernatting

Verdroging en vernatting

Druppelirrigatie

Wat is druppelirrigatie
Druppelirrigatie ('drip') is een irrigatiemethode, waarbij water bij de planten wordt gedruppeld door een stelsel van leidingen, slangetjes en druppelaars. Het biedt dus kansen om het zoetwaterverbruik te beperken door heel gericht en precies water toe te dienen en water te besparen. In kassen wordt het al lang gebruikt.

Flyer druppelirrigatie
Hoe krijg ik voldoende water op het juiste moment op de juiste plek? Als agrariër kunt u maatregelen nemen die  verdroging of vernatting tegengaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de bodem verbeteren. Hier vind je de flyer met maatregelen voor druppelirrigatie in Provincie Gelderland.

Maatregelen

Droogte

In de afgelopen twee zomers was er door de droogte een minimale beschikbaarheid van water. Dit is onder andere het gevolg van verandering in het klimaat, waardoor extreme weersomstandigheden voorkomen: grote piekbuien maar ook langere periodes van droogte. Om voorbereid te zijn op de toekomst, want we verwachten meer droge zomers, zijn er verschillen mogelijkheden en maatregelen. Vanuit het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is er in Overijssel, Drenthe en Gelderland geld beschikbaar om maximaal 40% subsidie te ontvangen op een maatregel.
 
Lees meer over droogte.

DAW en verzilting

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ondersteunt  – samen met diverse partners – boeren en tuinders die een bijdrage leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van economisch sterke en duurzame landbouwbedrijven. Ook op het gebied van (de aanpak van) verzilting.
Meer info over verzilting

Projectkaart verdroging en vernatting

Doe snel mee!

Back to top