Verdroging en vernatting

Verdroging en vernatting

Druppelirrigatie

Druppelirrigatie ('drip') is een irrigatiemethode, waarbij water bij de planten wordt gedruppeld door een stelsel van leidingen, slangetjes en druppelaars. Het biedt dus kansen om het zoetwaterverbruik te beperken door heel gericht en precies water toe te dienen en water te besparen. In kassen wordt het al lang gebruikt.

De afgelopen jaren zijn er in het open veld ook ervaringen opgedaan. Drip blijkt te kunnen helpen bij een betere ontwikkeling en dus hogere opbrengst van het gewas. Een pilot in Noord-Nederland heeft al een beetje in kaart gebracht welke factoren daarvoor van belang zijn. Maar er is nog meer onderzoek nodig om de technieken rijp te maken voor de markt.

Projectkaart verdroging en vernatting

Doe snel mee!

Back to top